Kategórie
Tlačové správy

Odborníci hľadajú spôsoby, ako skvalitniť bývanie seniorov

Európa starne.

Na základe výskumov Eurostatu možno predpokladať, že počet ľudí nad 65 rokov do roku 2050 stúpne o 28,5 %. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie závisí zdravie a nezávislosť ľudí vo vyššom veku na kvalite ich fyzického a sociálneho prostredia. Problematiku bývania priateľského k veku skúmajú aj vedci a vedkyne z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave v projekte „DESIRE – Design for all Methods to Create Age Friendly Housing“.

Pre aktívne a zdravé starnutie je kľúčovou podmienkou kvalita bývania. Veľká časť bytového fondu v Európskej únii však nie je navrhovaná ani prispôsobená potrebám starších ľudí. Táto situácia ponúka odborníkom a odborníčkam z oblasti stavebníctva, nábytkárstva či interiérového dizajnu vynikajúcu príležitosť zapojiť sa do zmeny kvality bývania. Inovatívne riešenia je však nevyhnutné presadiť už na úrovni výučby a odborného vzdelávania. Práve tie majú potenciál priniesť nové prístupy a zručnosti v tvorbe prostredia a produktov orientovaných na potreby seniorov.

Projekt programu Erasmus+ „DESIRE“ spojil odborníkov a odborníčky v stavebnom priemysle a v odvetví interiérového vybavenia zo Slovenska, Španielska, Portugalska a Slovinska. Účastníci a účastníčky projektu získajú nástroje a zručnosti na aplikovanie metód dizajnu pre všetkých (Design for all – D4all) ako integrálnej súčasti procesu navrhovania.

Cieľom projektu je vytvárať alebo prispôsobovať bývanie tak, aby starší ľudia a ich rodinní príslušníci mali pocit komfortu a samostatnosti v domácom prostredí.

Na ukotvenie problematiky starnutia a inkluzívneho materiálneho prostredia z antropologickej perspektívy sa v projekte sústreďujú vedkyne Ľuba Voľanská a Soňa G. Lutherová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

„V marci sme spolu s tímom zo Slovenskej technickej univerzity, koordinujúcim partnerom celého projektu, zorganizovali dva medzinárodné workshopy s viac ako tridsiatimi expertmi z oblasti sociálnych vied z rozličných krajín Európy, ako aj dva workshopy s domácimi expertmi na dizajn a zástupcami z politicko-ekonomickej sféry. V diskusiách sme definovali kľúčové problémy, ktoré potvrdili aktuálnosť a pálčivosť výskumnej témy,“ vysvetlila antropologička Soňa G. Lutherová.

Tím z Fakulty architektúry a dizajnu STU, ktorý tvorí Veronika Kotradyová (Body Conscious Design laboratory/BCDlab), Zuzana Čerešňová a Mária Šimková spolu s ďalšími členmi Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA (Centre of Design for All), sa venuje koncepciám priestoru podporujúcim inklúziu, zohľadňujúc diverzitu ľudí, ako aj ich sociálnu interakciu a celkový komfort až s presahom do ergonómie výrobkov priateľských k veku.

Priebeh projektu môžu záujemcovia sledovať aj prostredníctvom hashtagu #DESIREprojectEU.

Účastníci medzinárodného workshopu k projektu DESIRE
Účastníci medzinárodného workshopu k projektu DESIRE.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *