Kategórie
Tlačové správy

Zelená ekonomika je pre Slovensko príležitosťou, ktorú musí využiť

Slovensko má obrovský potenciál naplno rozbehnúť zelenú ekonomiku, ktorá ľuďom zabezpečí prosperitu a zdravé prostredie na život. Pri príležitosti Dňa Zeme to uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

„Kvalita životného prostredia má priamy vplyv na životy ľudí. Preto na našom ministerstve venujeme tejto téme veľkú pozornosť. A nielen na Deň Zeme,“ vyhlásila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Veľkou pomocou pre Slovensko budú v tomto smere financie z európskych zdrojov. MIRRI SR finišuje s prípravami Partnerskej dohody, na základe ktorej sa v období 2021 – 2027 bude rozdeľovať takmer 13 miliárd €. Na podporu zelenej ekonomiky a zelených riešení má ísť z regionálneho fondu ERDF minimálne 30 % ako aj časť prostriedkov z Kohézneho fondu.

„Stoja pred nami náročné úlohy. Musíme sa vysporiadať s obrovskými environmentálnymi záťažami, ktoré Slovensko zdedilo z minulosti a už desiatky rokov majú negatívny dopad na životy státisícov ľudí v regiónoch. Budeme tiež podporovať zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, riešenia na prevenciu proti prírodným katastrofám, dôležitou kapitolou bude rozvoj ekologickej dopravy,“ priblížila Remišová.

Jej rezort pripravuje systém podpory pre priemyselné regióny s cieľom radikálne znížiť produkciu emisií.

„Až 459 miliónov € pôjde navyše z Fondu spravodlivej transformácie pre hornú Nitru, kde sa končí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia, a ďalšie priemyselné regióny. Investovať budeme do ekologickej premeny miestnej ekonomiky, sanácií environmentálnych záťaží, udržania a rozvoja zamestnanosti.“

MIRRI SR ďalej v rámci iniciatívy EÚ pre dobiehajúce regióny, tzv. Catching-Up Regions, podporuje projekty na ochranu životného prostredia v okrese Snina, ktoré pomôžu vytvoriť potenciál pre udržateľný turizmus v Poloninách.

Projekty pre kvalitnejšie životné prostredie a čistejšiu prírodu ministerstvo podporuje tiež v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu.

Dobrým príkladom je ešte stále aktuálna výzva na podporu verejnej zelene v mestách s celkovou podporou až 17 miliónov €. Ďalšie zelené mikroprojekty MIRRI SR financuje zo štátnej dotačnej schémy.

„Ľudia na Slovensku si zaslúžia zdravý život v zdravej krajine. Už dávno neplatí, že zelené riešenia sú brzdou ekonomiky. Naopak, sú príležitosťou pre hospodársky rast, tvorbu nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou, inovatívnych a čistých riešení, ktoré sú šetrné k planéte a prispievajú k lepšej kvalite života ľudí,“ dodala Remišová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *