Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Vyšla kniha Duch ateizmu

Autorom je André Comte-Sponville.

André Comte-Sponville je súčasný francúzsky filozof a známa osobnosť. Po ukončení štúdií pracoval ako učiteľ filozofie na stredných školách, neskôr bol takmer pätnásť rokov univerzitným profesorom, najdlhšie na katedre filozofie univerzity Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Po medzinárodnom úspechu knihy Petit Traité des grandes vertus, 1995 (Malá kniha o veľkých cnostiach) sa rozhodol venovať výlučne spisovateľskej a prednáškovej činnosti. Je častým prispievateľom popredných listov ako Le Monde, Libération či Le Nouvel Observateur i hosťom francúzskych televíznych programov. Rovnako organizuje prednášky pre súkromné firmy i odborové organizácie. Osem rokov bol členom Národného poradného výboru pre etiku (Comité consultatif national d’étique), okrem toho je tiež čestným členom Spoločnosti na obranu práva na dôstojnú smrť (Association pour le droit de mourir dans la dignité).

Okrem svojej pedagogickej a popularizačnej činnosti je Comte-Sponville autorom desiatok kníh prevážne na témy z etiky a sociálnej filozofie. Jednou z najpopulárnejších je Duch ateizmu (L’esprit de l’athéisme. Introduction a une spiritualité sans Dieu) z roku 2006. V tejto knihe vypracoval Comte-Sponville najpodrobnejšie svoju koncepciu ateizmu, ktorý je zlúčiteľný so spirituálnym životom. Tento variant ateizmu kontrastuje s u nás známejším tzv. novým ateizmom anglosaských autorov, ako sú Richard Dawkins alebo Christopher Hitchens.

Obálka knihy Duch ateismu.
Obálka knihy.

Kniha Duch ateismu je vydaná v českom jazyku. Preložila Hana Fořtová. Počet strán 220. Rok vydania: 2020.

Viac o knihe sa dozviete napríklad z kníhkupectiev:

Humanista Rastislav Škoda vydal 5. augusta 2009 v Zošitoch humanistov č. 78 článok Duch ateizmu. Ide o preklad recenzie, ktorú napísal Frank Spade. Pôvodne vyšla v časopise Diesseits č. 84, 22/3, s. 36 – 37, 2009.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *