Kategórie
Tlačové správy

Nerovnosť príjmov – pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým

91 % Slovákov si myslí, že nerovnosť príjmov je na Slovensku príliš veľká. Koľkí však vedia, že nerovnosť príjmov je na Slovensku najnižšia v celej EÚ a dokonca aj OECD?

OECD

Väčšina obyvateľstva má o nerovnosti príjmov jasný názor, ale o faktoch týkajúcich sa tejto oblasti len minimálne informácie. Verejná diskusia je tak plná silných emócií a nepodložených vyhlásení.

Ľudia za nerovnosť príjmov mylne považujú samotnú existenciu superbohatých ľudí a obyčajne zamieňajú vlastníctvo kapitálu za príjem. Ignorujú fakt, že príjmová nerovnosť vyplýva z distribúcie príjmov medzi 5 miliónmi občanov krajiny. 99 % zamestnancov na Slovensku malo mesačne v roku 2019 príjem nižší ako 5 000 €. Vysoká miera rovnosti vyplýva z troch faktov:

  • Väčšina príjmov Slovákov pochádza zo zamestnania, ich kapitálové investície sú nízke, aby generovali príjmy ovplyvňujúce výslednú nerovnosť.
  • Dôchodkový systém predstavuje výrazný redistribučný mechanizmus, ktorý znižuje príjmové nerovnosti v rámci celej spoločnosti. Bremeno jeho financovania nie je rozložené rovnomerne, keď 10 % zamestnancov s najvyššími príjmami zaplatí 30 % všetkých odvodov.
  • Dokonca aj bohatých ľudí je na Slovensku stále málo. Podiel ľudí s miliónovými majetkami je vo vyspelých západných krajinách v porovnaní so Slovenskom mnohonásobne vyšší.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vydať publikáciu s názvom Nerovnosť príjmov – pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým.

V nej poukazujeme na základe verejne dostupných údajov na skutočnosť, že problémom Slovenska nie je rozdelenie príjmov, ale nedostatok bohatstva – ako dôsledok krátkeho obdobia zdravého ekonomického rastu po páde komunizmu.

Nerovnosť príjmov sa síce obyčajne vykazuje Gini koeficientom (v ňom vykazujeme najväčšiu rovnosť príjmov v EÚ), ale nemenej dôležitým dynamickým faktorom je „sociálna mobilita“ teda možnosť posunúť sa v príjmovom rebríčku smerom nahor – k vyššiemu platu. Aj v tomto parametri poskytuje slovenská ekonomika príležitosti pre mladých, s výnimkou domácností v najchudobnejších regiónoch.

V publikácii upozorňujeme, že tento problém nie je dôsledkom nerovnosti príjmov v spoločnosti, ale je spôsobený prekážkami, ktorým ľudia, najmä Rómovia, v zaostalých regiónoch čelia.

Príjmová nerovnosť je v spoločnosti žiadúca a vždy prítomná. Možnosť stúpať v príjmovom rebríčku vytvára motiváciu aktivity, úsilia. Takto generovaný hospodársky rast je najefektívnejším nástrojom na znižovanie absolútnej chudoby. Preto mnoho opatrení cielených na znižovanie nerovnosti príjmov môže nakoniec priniesť nechcený výsledok v podobe pomalšieho poklesu chudoby.

V publikácii preto odporúčame:

  • Odstraňovať prekážky tvorby pracovných miest
  • Zefektívňovať investície do ľudského kapitálu
  • Klásť väčší dôraz na adresnosť redistribučných politík
  • Aktívne brániť vzniku neoprávnenej renty

Tieto témy sú obsahom novej publikácie Nerovnosť príjmov – Pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým. Môžete si ju voľne stiahnuť ako PDF na stránke iness.sk.

Publikácia vyšla v spolupráci s americkým think tankom Archbridge Institute, ktorý sa venuje výskumu a hospodárskym politikám zameraným na zvyšovanie sociálnej mobility.

Radovan Ďurana – analytik a riaditeľ Výskumného centra pre verejné financie a dôchodkový systém v INESS

2 odpovede na “Nerovnosť príjmov – pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým”

Je to síce spam, ale sympatický.

„Vaša metóda vysvetľovania všetkého v tomto článku je skutočne pekná, všetci ju bez námahy pochopia, ďakujem pekne.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *