Kategórie
Tlačové správy

Matematické prechádzky aj činnostné učenie

Učitelia z Komenského inštitútu inšpirujú aj počas pandémie.

CEEV Živica

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý presadzoval, aby vzdelávanie poskytovalo nielen informácie, ale rozvíjalo kritické myslenie, morálne hodnoty a zodpovednosť žiakov. Známy je jeho výrok:

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“

Pedagogickí lídri zapojení do programu Komenského inštitút pokračujú v myšlienkach Jána Amosa Komenského a prinášajú do vzdelávania inšpirácie, ktoré menia prednášanie pred tabuľou a diktovanie poznámok na interaktívne hodiny plné praktických cvičení, skupinovej práce a spoločného hľadania hodnôt. O svoje metódy a prístupy sa delia na webinároch, prostredníctvom svojich pedagogických projektov aj ukážkových hodín, ktorými sa môže inšpirovať každý pedagóg. Sú dostupné bezplatne a online.

Finalisti ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 inšpirujú

Fazule, gumičky, gombíky, kartičky, vlnu či penové kolieska, ale aj výbavu moderných didaktických pomôcok používa v rámci činnostného učenia na prvom stupni Ľubica Demčáková, účastníčka ročného programu Komenského inštitútu a finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2020. Metóda vedie k objavovaniu, kedy žiaci postupne, krátko, často a hlavne samostatne všetkými zmyslami objavujú svet okolo seba a učia sa kriticky myslieť.

„Som presvedčená, že ak si dieťa niečo vyskúša, ohmatá, uloží, samo skonštruuje či zrealizuje pokus, tak sa oveľa ľahšie niečo naučí a jeho vedomosti sú potom oveľa trvácnejšie,“ hovorí Ľubica Demčáková.

Ku Dňu učiteľov ponúkame všetkým záujemcom jej krátke inštruktážne video, ale aj ďalších 8 ukážok aktivít finalistov Učiteľ Slovenska 2020, ktoré inšpirujú k iným formám výučby. Sú dostupné na stránke UcitelSlovenska.sk.

Účastníci Komenského inštitútu menia školy

Študentka Prírodovedeckej fakulty UKF v Nitre Silvia Haringová sa zaoberá tvorbou interaktívnych matematických a informatických prechádzok, ktoré spájajú praktické precvičenie matematických operácií so spoznávaním miest a obcí, ich históriou, prírodnými javmi a kritickým myslením. Keďže sa riešia skupinovo, podnecujú tiež žiakov k spolupráci a rozvoju komunikácie.

„Je dôležité, aby žiaci dokázali prepojiť matematiku s reálnym životom,“ je presvedčená budúca učiteľka a autorka prechádzok.

Vytvorené prechádzky, sú tiež prispôsobené na domácu verziu – môžu byť riešené z pohodlia domova bez návštevy daného miesta. Takýmto spôsobom sa dá spestriť online vyučovanie matematiky aj počas súčasnej pandemickej situácie.

Škola však nie je iba o konkrétnych vyučovacích metódach, ale tiež o vzájomnej komunikácii, spolupráci a pozitívnej atmosfére. Katarína Podolanová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici zavádzala v rámci svojho pedagogického projektu participatívny model riadenia školy.

„Zatiaľ to našej škole prinieslo rôznorodosť aktivít, ktoré učitelia aj žiaci pripravujú aj realizujú z vlastného presvedčenia a teda aj s oveľa väčším nadšením,“ hodnotí uplynulý rok bývalá účastníčka ročného programu Komenského inštitútu.

Aby si skúsenosti nenechala iba pre seba, rozhodla sa podeliť o metodiku zavádzania participatívneho riadenia škôl s inými, ktorí chcú vytvárať smerovanie školy spoločne, aby nositeľom zmeny nebol len jeden človek, ale aby sa škola formovala na základe väčšinového presvedčenia. Tento a desiatky ďalších inšpiratívnych projektov vrátane metodických príručiek si každý pedagóg môže vyhľadať a stiahnuť zo stránky Projekty.

„V Komenského inštitúte veríme, že vysoko motivované a inovatívne učiteľky/učitelia a riaditeľky/riaditelia dokážu najlepšie naštartovať zmeny na svojich školách a výučbe a inšpirovať pritom stovky ďalších pedagógov naprieč Slovenskom prostredníctvom webinárov, mentoringu či metodík,“ vysvetľuje víziu Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

„Naším cieľom je takýchto pedagógov podporovať, sieťovať a pomáhať im šíriť inšpirácie do všetkých škôl,“ dodáva.

Ponúkame príležitosti profesijného rastu, sieťujeme a snažíme sa meniť školstvo prostredníctvom malých školských reforiem na konkrétnych školách.

Medzinárodný deň učiteľov by mal byť dňom, kedy výnimočných učiteľov a učiteľky vyzdvihujeme a oceňujeme. Nezabudnime poďakovať tým učiteľom v našom živote, ktorí nás pozitívne ovplyvnili, nasmerovali a podnietili k rastu.


O Komenského inštitúte

Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska – riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Poukazuje na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a prostredníctvom príkladov realizovaných priamo pedagógmi ukazuje možné cesty ich postupného prekonania.

Komenského inštitút prináša učiteľom možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo postupne reformovať zdola.

Komenského inštitútu realizuje aj Ocenenie Učiteľ Slovenska ako súčasť medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize, ktorá vznikla aj preto, aby sa zvýšilo povedomie o dôležitosti profesie pedagógov. Záštitu nad ocenením Učiteľ Slovenska prebrala prezidentka Zuzana Čaputová.

Komenského inštitút realizuje mimovládna nezisková organizácia Živica, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *