Kategórie
Tlačové správy

Do ukončenia elektronického sčítania zostáva niekoľko dní a sčítaných je takmer 4 200 000 obyvateľov

Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021 a skončí sa 31. 3. 2021. Od jeho začiatku sa elektronicky sčítalo 74 % obyvateľov.

SODB 2021

Výsledky sčítania obyvateľov po piatom týždni

Doteraz sa sčítalo 74 % obyvateľov, čo je 4 173 777 sčítaných.

Zvukový záznam:

Výsledky v rámci krajov a krajských miest

Sčítací formulár v Žilinskom kraji vyplnilo takmer 80 % obyvateľov a tento kraj si drží prvenstvo v podiele sčítaných obyvateľov. Na druhom mieste je Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 78 % sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 77 % sčítaných obyvateľov. Bratislavský kraj je na štvrtom mieste so 76 % sčítaných obyvateľov. V Nitrianskom kraji si zatiaľ zákonnú povinnosť elektronicky sa sčítať splnilo 75 % obyvateľov. Vyše 71 % sčítaných obyvateľov zhodne evidujú Banskobystrický a Prešovský kraj. Košický kraj má takmer 66,5 % sčítaných obyvateľov.

Zvukový záznam:

V rebríčku krajských miest má Trenčín 78,5 % sčítaných a Banská Bystrica 78,4 % sčítaných obyvateľov.

Aj ostatné krajské mestá prekračujú celoslovenský priemer, keď Žilina má sčítaných 77,6 % obyvateľov, Trnava, Prešov a Nitra zhodne do 76 %.

Zvukový záznam:

TOP mestá nad 10 000 obyvateľov

Suverénne najviac sčítaných obyvateľov má z miest nad 10 000 obyvateľov Dolný Kubín v Žilinskom kraji, až 81 % sčítaných. A takmer 80 % sčítaných má Bytča, opäť Žilinský kraj. Tretia priečka patrí mestu Senec v Bratislavskom kraji so 79 % sčítaných obyvateľov. Nad 78 % sčítaných majú mestá Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Šaľa, Nová Dubnica a Stupava. 16 miest má nad 77 % sčítaných obyvateľov, napr. Myjava, Šamorín, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Senica, Partizánske, Dubnica nad Váhom, Čadca, Pezinok, Topoľčany, Levice, Nové Zámky, Prievidza a Poprad, blízko je aj Kežmarok, Svidník a ďalšie mestá.

Zvukový záznam:

Na druhej strane celkovo 30 miest má podiel sčítaných obyvateľov výrazne pod celoslovenským priemerom, keď z nich Fiľakovo má len 55,9 % sčítaných, Trebišov 60 % a Moldava nad Bodvou 62,4 %. Pod hranicou 70 % sčítaných obyvateľov sú aj mestá Komárno, Rimavská Sobota, Levoča a Kolárovo.

Zvukový záznam:

Primátor mesta Dolný Kubín Ing. Ján Prílepok:

„Čo je doma, to sa počíta. To je názov kampane, ktorá je v našom meste zameraná na motiváciu obyvateľov prihlásiť sa k Dolnému Kubínu a spoločne tak ukázať, koľko ľudí tvorí príbeh nášho mesta. Chcem sa poďakovať všetkým tým viac ako 80 % obyvateľov, ktorí sa do sčítania zapojili a pomohli s elektronickým sčítaním aj svojim blízkym, teda deťom, seniorom a všetkým osobám, ktoré takúto asistenciu potrebovali. Zároveň by som rád vyzval všetkých tých, ktorí sa ešte nesčítali, aby to neodkladali a využili tieto posledné dni. Veríme, že sčítanie bude úspešné, lebo je pre nás veľmi dôležité. Má totiž priamy dosah na každého jedného z nás, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje práve pri sčítaní.“

Zvukový záznam:

TOP obce v sčítaní obyvateľov

Najlepšie sčítanou obcou je Jalšovík v Banskobystrickom kraji s 99,5 %, druhé miesto patrí Lužanom pri Topli v Prešovskom kraji s 99,2 % sčítaných a tretia priečka obci Motešice v Trenčianskom kraji s 99,1 % sčítanými obyvateľmi.

Výrazne nízke podiely sčítaných evidujeme v obciach, ktoré čakajú na asistované sčítanie či už z dôvodu vysokého podielu seniorov, alebo špecifických skupín napr. len 10 % má obec Lipovec, Jarovnice 11 % a Podhorany a Žehra 14 %.

Bratislava a Košice

Hlavné mesto Bratislava má 75 % sčítaných a mesto Košice 71 % sčítaných obyvateľov.

Z mestských častí Bratislavy sa najlepšie sčítaniu darí v Jarovciach, kde je sčítaných viac ako 88 %, v Čunove, kde je sčítaných viac ako 81 % obyvateľov, v Rusovciach 80,5 % a v Záhorskej Bystrici takmer 78 % sčítaných obyvateľov. Vyše 77 % sčítaných obyvateľov eviduje aj Devínska Nová Ves. Ostatné mestské časti evidujú v priemere 75 % sčítaných obyvateľov. Výrazne menej sčítaných má len Staré Mesto 65,6 % a mestská časť Nové Mesto, ktorá má sčítaných 72 % obyvateľov.

Zvukový záznam:

V Košiciach sa najviac obyvateľov sčítalo v mestskej časti Kavečany – viac ako 84 %. Väčšinu sčítaných eviduje aj mestská časť Poľov, takmer 84 %, Lorinčík viac ako 83 % a Košice – mestská časť Pereš 80,5 % sčítaných obyvateľov. Viac ako 79,5 % má aj mestská časť Šebastovce a 78 % sčítaných má aj Myslava a veľké Sídlisko KVP. Ostatné mestské časti evidujú v priemere 72 % sčítaných obyvateľov. Pod priemerom mesta sú aj mestské časti Šaca so 66,5 %, Sever so 68,8 %, Ťahanovce so 69 % a Juh so 69,3 %. Výrazne menej sčítaných má len mestská časť Džungľa – 48 % a Lunik IX 10,3 %. Aj tieto mestské časti zrejme čakajú na asistované sčítanie.

Zvukový záznam:

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky:

„Apelujem na obyvateľov, aby využili posledné dni online sčítania a splnili si zákonnú povinnosť sa sčítať. Taktiež apelujem na samosprávy, ktoré evidujú nízky počet sčítaných obyvateľov, najmä na mestá nad 10-tisíc obyvateľov, kde možnosť on-line sčítania by mala byť preferovanou formou na dosiahnutie úplnosti sčítania. Je v záujme miest a obcí, aby pre svoj rozvoj, založený aj na financiách z výsledku sčítania obyvateľov, urobili maximum najmä s podporou komunikácie a propagácie.“

Zvukový záznam:

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Ako sčítanie realizovať

Obyvateľ sa sčíta sám, kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19. Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *