Kategórie
Tlačové správy

Prístup k ultrarýchlemu internetu musia mať všetky domácnosti

Pripojenie k ultrarýchlemu širokopásmovému internetu majú mať do roku 2030 všetky slovenské domácnosti.

Tzv. národný broadbandový plán 17. marca 2021 na rokovaní vlády predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

„Život v čase koronakrízy nám ukázal, aká dôležitá je v dnešnej dobe prepojenosť a možnosť prístupu k internetu. V čase platnosti prísnych protipandemických opatrení sa veľká časť našej komunikácie a aktivít presunuli do online priestoru. Pracujeme z domu, deti majú dištančnú školskú dochádzku, nakupujeme v e-shopoch a cez aplikácie vedieme online mítingy, alebo komunikujeme s rodinou a priateľmi. Koronakríza určite urýchli digitálnu transformáciu Slovenska a my na to musíme byť pripravení,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová.

„Úlohou štátu v tomto procese je zabezpečiť, aby digitalizácia a informatizácia spoločnosti bola spravodlivá. Aby z nej mohli profitovať všetci obyvatelia a podniky Slovenska. Každý musí mať preto v prvom rade možnosť prístupu k rýchlemu a spoľahlivému internetovému pripojeniu. Jednoducho povedané – rýchly internet do každej domácnosti. Práve riešenia ako to docieliť sú súčasťou Národného plánu širokopásmového pripojenia, ktorý dnes schválila vláda.“

Cieľmi tzv. broadbandového plánu je do roku 2030 zabezpečiť:

  • Pokrytie všetkých domácností pripojením o rýchlosti sťahovania dát aspoň 100 Mbit/s s možnosťou rozšírenia na 1 Gbit/s
  • Pokrytie subjektov sociálno-ekonomickej interakcie pripojením o rýchlosti aspoň 1 Gbit/s (školy, inštitúcie, úrady, dopravné uzly…)

Tieto ciele zodpovedajú vízii stanovenou Európskou komisiou v roku 2016 a sú tiež jedným z pilierov reformného plánu pre digitálne Slovensko, ktoré ministerka Remišová predstavila vlani v decembri. Minulý týždeň navyše EK predstavila svoju víziu pre digitálne desaťročie, ktorou aktualizovala tiež ciele v oblasti konektivity – do roku 2030 by tak v Európe mali mať všetky domácnosti gigabitové pripojenie.

Podľa Národného plánu širokopásmového pripojenia ciele najlepšie naplní podpora výstavby pasívnej infraštruktúry s plne optickým riešením prístupových sietí až do budov.

„Optické siete sú diaľnicou budúcnosti. Cez ne budú ultra vysokou rýchlosťou prúdiť obrovské množstvá dát pre potreby priemyslu, vedy, školstva, komunikácie i pre potreby nášho každodenného života. Ultrarýchle pripojenie potrebujú všetky regióny Slovenska,“ zdôraznila vicepremiérka.

Vypracovaniu Národného plánu širokopásmového pripojenia, na ktorom MIRRI SR spolupracovalo s expertmi Žilinskej univerzity v Žiline a s odbornou verejnosťou, predchádzalo mapovanie a verejná konzultácia. Podľa plánov operátorov bude mať do roku 2022 prístup k ultrarýchlemu pripojeniu 59 % slovenských domácností, 39 % bude s nižším pripojením a 2 % budú bez pripojenia.

„V roku 2022 tak bude ešte stále 41 % domácností bez ultra rýchleho internetu. Bielych adries bez takéhoto pripojenia bude až 867 050. Ide najmä o odľahlé a geograficky náročné lokality, ktorých pokrytie je pre operátorov ekonomicky nezaujímavé,“ upozornila ministerka Remišová.

Investičná medzera sa odhaduje na 960 miliónov €. Náklady budú hradené najmä zo súkromných zdrojov, tam kde to bude potrebné, aj z verejných zdrojov a Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Riešení ako docieliť pripojenie všetkých bielych adries je viacero. Navrhovanou formou, ktorá sa osvedčila v iných štátoch EÚ, je podpora operátorov, aby vybudovali vhodnú digitálnu infraštruktúru tam, kde to pre nich doteraz nebolo ekonomicky zaujímavé. Táto forma sa bude dať tiež kombinovať s ďalšími možnosťami zavádzania optických káblov, možnosťami stimulov, ako sú poukážky pre domácnosti na nákup moderných telekomunikačných služieb či výzvy pre obce, aby si s podporou štátu vybudovali potrebnú infraštruktúru a tú potom môžu prenajať operátorom.

Národný plán širokopásmového pripojenia bol tiež predmetom diskusie osobitnej pracovnej skupiny, zloženej z odborníkov, ktorej cieľom bolo opätovne vyhodnotiť tento strategický dokument. Pracovná skupina ho odporučila na schválenie s presnejším vymedzením rozsahu a ambícií plánu.

Po schválení Národného plánu širokopásmového pripojenia vládou SR sa začne prípravná fáza. V rámci nej sa pripraví štúdia uskutočniteľnosti, notifikácia štátnej pomoci a projektová dokumentácia dopytových výziev.

Príprava štúdie uskutočniteľnosti, ktorá zohľadní výber, resp. poradie najvhodnejších intervenčných modelov a spôsoby ich realizácie, ako aj implementácia kľúčových míľnikov NBP bude pod dohľadom „dozornej“ skupiny. Tú budú tvoriť experti z viacerých platforiem (zástupcovia osobitnej pracovnej skupiny, experti hospodárskeho výboru NR SR, zástupcovia menších aj väčších telekomunikačných podnikov, či ich asociácií atď.). Cieľom MIRRI SR je vybrať čo najefektívnejšie riešenie.

„Ak chceme vytvoriť prosperujúcu spoločnosť založenú na technológiách, štát musí k tejto téme zaujať strategický postoj, lebo kvalitná digitálna infraštruktúra je predpokladom prístupu k vzdelaniu, zdravotníctvu, informáciám, trhu práce a rovnosti príležitostí pre všetkých,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Príloha:

Národný plán širokopásmového pripojenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *