Kategórie
Tlačové správy

On-line spoluprácu s Nórskom podporí výzva za 200 000 eur

Aj v čase krízy podporujeme spoluprácu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska prichádza so špeciálnou výzvou pre on-line bilaterálnu spoluprácu medzi inštitúciami zo Slovenska a Nórska.

„Pandémia priniesla množstvo problémov a zasiahla do životov každého z nás. Každý problém však v sebe môže niesť aj príležitosť. Pandémiu možno vnímať tiež ako šancu naučiť sa napríklad lepšie fungovať v digitálnom priestore. A týka sa to aj medzinárodnej spolupráce, ktorá musí fungovať bez osobných stretnutí, ktoré nie sú teraz možné,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej rezort prerozdeľuje granty EHP a Nórska.

„Práve preto prichádzame so špeciálnou výzvou na podporu on-line bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a Nórskom. Podporu môže získať široké spektrum aktivít vo virtuálnom priestore, lebo chceme ukázať, že sa to skutočne dá. Digitálna komunikácia je dnes východisko a rovnocenná alternatíva v mnohých činnostiach,“ uviedla ministerka.

V rámci grantov EHP a Nórska v aktuálnom programovom období 2014 – 2021 bol na priamu podporu spolupráce zriadený Fond pre bilaterálne vzťahy. Aktuálna Výzva s označením FBR02 je v poradí už treťou výzvou v tomto fonde a pre on-line bilaterálnu spoluprácu je vyčlenených 200 000 eur.

Možná podpora sa týka dvoch oblastí:

  • Politická a inštitucionálna spolupráca medzi Slovenskom a Nórskom
  • Kultúrna spolupráca – kultúrna výmena, podpora kultúry a kultúrny rozvoj na Slovensku a v Nórsku

Minimálna výška príspevku je 10 000 eur a maximálna 50 000 eur. Dátum ukončenia výzvy je koniec roka 2021, alebo do vyčerpania alokácie. Žiadosti je možné predkladať priebežne – budú hodnotené v poradí v akom budú doručené.

O príspevky sa môžu uchádzať žiadatelia zo Slovenska alebo z Nórska. V prípade politickej a inštitucionálnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky verejné subjekty, profesijné združenia, akademické inštitúcie a inštitúcie s osobitným verejným poslaním zriadené na Slovensku alebo v Nórsku. V rámci kultúrnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v Nórsku.

Nevyhnutným predpokladom realizácie je aktívne zapojenie partnerov – každý slovenský žiadateľ musí realizovať svoju iniciatívu s partnerským subjektom z Nórska a naopak.

Z výzvy budú podporené aktivity, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Nórskom, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia v oblasti kultúry a v politickej a inštitucionálnej oblasti.

Táto výzva podporuje komplexné a dlhodobejšie iniciatívy namiesto jednorazových aktivít. Vítané sú napríklad virtuálne série školení, konferencií, workshopov, stretnutí, seminárov či iných druhov on-line podujatí. Príkladom môže byť tiež vysielanie on-line diskusií medzi poprednými slovenskými a nórskymi expertmi či on-line prednášky popredných odborníkov zo Slovenska a z Nórska na určité témy v kultúrnej alebo politickej a inštitucionálnej oblasti.

Kompletné informácie o aktuálnej výzve nájdete na adrese: www.eeagrants.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *