Kategórie
Tlačové správy

Vedci SAV a zamestnávatelia navrhli odporúčané protiepidemické stratégie pre podniky

Čelní predstavitelia zamestnávateľských organizácií a vedci zo Slovenskej akadémie vied hľadajú riešenia, ktoré by počas pandémie umožnili zabezpečiť udržateľné fungovanie priemyselných podnikov a prevádzok. Spoločne vytvorili Odporúčanie protiepidemických stratégií v podnikoch, ktoré by výrobné podniky mali dodržiavať, aby ochránili zamestnancov pred nákazou a čo najlepšie zabezpečili svoje fungovanie.

Stretnutie 3. marca 2021

Virológovia z Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) a zamestnávatelia v dokumente okrem iného odporúčajú:

„Podľa možností vytvoriť ustálené a uzatvorené kolektívy, obmedziť miešanie a kontakty zamestnancov v spoločných priestoroch.““

Dôraz kladú aj na zabezpečenie pravidelného testovania zamestnancov pred nástupom na prevádzku a dopĺňajú:

„Výsledky pozitívnych Ag testov odporúčame overiť pomocou RT PCR, aby sa falošne pozitívni zamestnanci nevystavovali zbytočnej karanténe.““

„„Odporúčame zaviesť systém na izoláciu zamestnancov, u ktorých sa počas práce prejavili príznaky ochorenia COVID-19, zabezpečiť ich otestovanie a transport do karantény, vrátane identifikácie ich blízkych kontaktov. Podľa možností a stratégie daného podniku odporúčame realizovať preventívne programy starostlivosti o zamestnancov, šíriť osvetu o správaní sa na pracovisku a viesť internú kampaň za očkovanie proti ochoreniu COVID-19,“ píšu v dokumente vedci a zamestnávatelia.

Odporúčania vychádzajú z odborného návrhu Silvie Pastorekovej, Juraja Kopáčka a Borisa Klempu z Virologického ústavu BMC SAV. Zamestnávateľom ho predstavili na stretnutí 3. marca 2021. Vedci okrem toho uviedli, že považujú za dôležité zmeniť systém testovania a zvýšiť kapacity na vyhľadávanie kontaktov. Upozornili aj na zvýšené riziko šírenia infekcie v prevádzkach, kde dochádza k blízkym kontaktom zamestnancov a na možnosť prenosu nákazy obojsmerne medzi firmou a domácim prostredím.

Stretnutie 3. marca 2021

Zamestnávatelia virológom objasnili situáciu vo výrobných firmách a zdôraznili, že v záujme bezpečnosti svojich zamestnancov a udržania chodu výrobných firiem prijali a v praxi dôsledne uplatňujú striktné hygienické a protiepidemické opatrenia. Zároveň vyjadrili veľké znepokojenie nad úvahami o zatváraní ekonomiky. Skonštatovali, že takýto krok by znamenal nesmierne ekonomické škody pre Slovensko, s čím jednoznačne súhlasili aj zástupcovia SAV. Virológovia aj zamestnávatelia sa zhodli aj na tom, že skúsenosti z veľkých firiem by mohli slúžiť ako príklad aj pre menšie prevádzky.

Na konečnej podobe dokumentu sa zhodli: Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov; Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov; Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, a Peter Mihók, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za SAV: predseda SAV Pavol Šajgalík, riaditeľka BMC SAV Silvia Pastoreková, vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV Juraj Kopáček a vedúci vedecký pracovník VÚ BMC SAV Boris Klempa.


Kompletné znenie odporúčaní.

Odporúčanie protiepidemických stratégií v podnikoch

 1. Vyhodnotenie rizika šírenia infekcie v celom podniku a v jednotlivých prevádzkach a následne:
  a) podľa možností vytvoriť ustálené a uzatvorené kolektívy,
  b) obmedziť miešanie a kontakty zamestnancov v spoločných priestoroch (šatne, porady stravovanie, návštevy na pracovisku, školenia),
  c) identifikovať bariéry v dodržiavaní opatrení a zabezpečiť dostupnosť ochranných osobných pomôcok, odstup (podľa možností), hygienické podmienky,
  d) vypracovať pandemický plán s opisom jednotlivých opatrení.

  Pandemický plán vychádza z odporúčaných epidemiologických opatrení zameraných na dodržiavanie minimálnych odstupov od iných osôb, eliminovanie miest s vyššou koncentráciou ľudí na jednom mieste, obmedzovanie fyzického kontaktu, zavádzanie vhodných alternatívnych foriem organizácie práce a definuje zodpovedné a kontaktné osoby na jednotlivých pracoviskách a vedenie písomných záznamov o nakazených. Cieľom je zamedziť vstup pozitívne testovaných osôb ako aj ich blízkych kontaktov na pracovisko. Zároveň sa definuje spôsob aktualizácie plánu v súlade s prijatými celoplošnými opatreniami.
 2. Testovanie:
  a) zabezpečiť pravidelné testovanie zamestnancov pred nástupom na prevádzku, minimálne raz týždenne s použitím čo najcitlivejších Ag testov,
  b) v prípade, že budú bezplatne štátom dodané aj nazálne Ag testy vhodné na samotestovanie, umožniť zavedenie systému samotestovania zamestnancov na pracovisku, alebo doma,
  c) výsledky pozitívnych Ag testov overiť pomocou RT PCR, aby sa falošne pozitívni zamestnanci nevystavovali zbytočnej karanténe.
 3. Izolácia infikovaných pracovníkov:
  a) zaviesť systém na izoláciu zamestnancov, u ktorých sa počas práce prejavili príznaky ochorenia COVID-19, zabezpečiť ich otestovanie a transport do karantény, vrátane identifikácie ich blízkych kontaktov (menej ako 2 m viac ako 15 min).
 4. Motivačné mechanizmy:
  a) odporúča sa realizovať preventívne programy starostlivosti o zamestnancov, podľa možností a stratégie daného podniku (vitamíny a lieky na posilnenie imunity).
 5. Osveta o správaní sa na pracovisku a interná kampaň za očkovanie:
  a) vypracovať odporúčania o dodržiavaní hygieny, o osobnej ochrane pred infekciou, o znížení rizika nákazy, o dodržiavaní sociálneho odstupu,
  b) vypracovať odporúčania čo robiť pri vzniku symptómov, ako sa izolovať doma, ako identifikovať kontakty,
  c) propagovať očkovanie, vysvetľovať jeho význam a umožniť účasť zamestnancov na očkovaní.

Zdroj: Tlačová správa SAV
Foto: Martin Bystriansky, SAV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *