Kategórie
Tlačové správy

Rozvoju regiónov pomôže dotácia 1,1 milióna eur pre projekty mimovládnych organizácií

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlasuje novú výzvu na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov. Výzva je určená pre mimovládne organizácie, ktoré môžu získať dotáciu od 10-tisíc do 50-tisíc eur.

„Podpora regiónov je pre nás kľúčovou prioritou. V tejto výzve podporíme sumou 1,1 milióna eur mimovládne organizácie, ktoré bývajú zvyčajne jedným z hlavných aktérov rozvoja potenciálu regiónov, starostlivosti o kultúrne dedičstvo, životné prostredie či verejné zdravie,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Do výzvy sa môžu zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie či regionálne rozvojové agentúry, ktoré pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja. Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané na:

rozvoj vnútorného potenciálu územia (napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou)

podporu predchádzania sociálneho vylúčenia (napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít)

rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu (napr. spoločne využívané bývanie, projekty inklúzie medzi seniormi, handicapovanými a väčšinovou spoločnosťou)

rozvoj turistickej infraštruktúry (napr. budovanie altánkov, lavičiek, náučných tabúľ)

starostlivosť o kultúrne dedičstvo (napr. oprava a rekonštrukcia pamiatok)

na ochranu životného prostredia (napr. protipovodňové zádrže, revitalizácia zelene)

komunitné aktivity

„Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je možné tiež predkladať projekty, ktoré pomôžu zmierniť dopady COVID-19 na život ľudí v regiónoch,“ upozornila ministerka Remišová.

Minimálna výška dotácie je 10 000 eur, maximálna 50 000 eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch je 90 %. Žiadosti možno predkladať na predpísaných tlačivách do 15. apríla 2021 vrátane.

MIRRI SR sa snaží proces predkladania žiadostí zjednodušovať prostredníctvom vopred pripravených formulárov a elektronického podania. Kompletné vyplnené žiadosti spolu s prílohami podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom odporúčame podávať prostredníctvom elektronickej podateľne cez ústredný portál verejnej správy. V takomto prípade môžu žiadatelia, okrem ušetrenia svojho času, získať dodatočné bonusové body.

Kompletnú výzvu a dokumenty nájdete na: www.mirri.gov.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *