Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Darujte nám 2 % z dane

Spolu pre ľudí, prírodu a budúcnosť.

Venujte nám 2 % z vašej dane. My ich použijeme na zmysluplné projekty v lokálnych komunitách na Slovensku.

Už 27 rokov podporujeme projekty organizácií a občanov, ktorým záleží na ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Sme najväčšou environmentálnou nadáciou na Slovensku. Aj tento rok sa uchádzame o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2 % z vašej dane z príjmu. Ak ste priateľom životného prostredia, Nadácia Ekopolis je vhodným prijímateľom vašich 2 %.

Čo plánujeme urobiť s vašimi 2 %?

  • V rámci našich aktivít realizujeme verejné výsadby funkčnej zelene a stromov na miestach, kde je to potrebné. Naše projekty a podporu venujeme komunitám, ktoré najlepšie vedia, čo je pre danú lokalitu potrebné, pričom im vieme poskytnúť odborný pohľad a pomoc pri realizácii. Aj vaše 2 % podporia priaznivejšie podmienky pre lepšiu adaptáciu na zmeny klímy na Slovensku.
  • Odborné ošetrovanie existujúcich stromov, ktoré to potrebujú. Jedinou cestou ako zmierňovať extrémne dopady zmeny klímy je predovšetkým ochrana existujúcej zelene popri vysádzaní nových stromov.
  • Aktivity v rámci našej kampane Na bicykle – posilnenie vnímania cyklistiky ako životného štýlu a podpora rozvoja cyklistickej infraštruktúry na Slovensku. Aj vaše 2 % podporia priaznivejšie podmienky pre bicyklovanie.

Údaje o nadácii:
Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00631736
Právna forma: nadácia

Informácie o tom, ako postupovať pri poukázaní 2 % pre našu nadáciu a potrebné tlačivá nájdete v postupe krokov.

2 % z daní

2% príspevky sme v minulých rokoch použili na podporu projektov vo viacerých programoch a fondoch nadácie. Z príspevkov korporátnych partnerov sme financovali vytváranie nových verejných priestranstiev v programe Greenways, PrieStory, Pohoda za mestom, Vitajte cyklisti!, Zabudnuté pamiatky, Živé chodníky, projektu Cesta Železnej opony, propagáciu cyklistiky formou projektu Trixi mobil, či citlivú obnovu Tatier. Príspevky od individuálnych darcov sme rozdelili cez Fond aktívnych občanov. Umožnili realizáciu občianskych aktivít v oblasti kontroly verejnej moci a posilňovanie hlasu občanov vo verejnej diskusii.

Ďakujeme, že nám dôverujete a poukazujete osobné či korporátne 2 % z dane práve Nadácii Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *