Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP vyhlasuje nový grant na podporu športu detí a mládeže

Športovanie je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Posilňuje našu imunitu, znižuje stres a v prípade detí podporuje zdravý vývoj tak v pohybovej, ako aj psychickej oblasti. Učí ich spoznávať vlastné možnosti, zvládať prekážky a dáva im možnosť tešiť sa z výhry a poučiť sa z prehry. Aj preto sa Nadácia SPP, ktorej zakladateľom je spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), rozhodla vyhlásiť nový grant „Športuj aj ty!“ zameraný na rozvoj športových aktivít pre deti a mládež od 6 do 18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 6 do 26 rokov.

SPP

„Nadácia SPP je v rámci svojho nového grantového programu „Športuj aj Ty!“ pripravená prerozdeliť celkovo 90 000 eur na zaujímavé športové projekty. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur. Záujemcovia môžu svoje projekty zasielať našej nadácii od 8. marca, pričom uzávierka programu je 31. marca 2021,“ uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Grantový program je určený pre záujemcov z radov športových klubov, telovýchovnej jednoty, mimovládnych organizácií, dobrovoľných hasičských zborov, centier voľného času, ale aj pre samosprávy, mestá a obce.

„Sme pripravení podporiť zmysluplné projekty spojené so zabezpečením športového vybavenia, materiálu, ale aj potrebného výstroja a pomôcok. Žiadatelia môžu zároveň prostredníctvom svojich projektov požiadať aj o úhradu nákladov spojených s odmenou pre dobrovoľníkov, preplatenie nákladov napríklad na rozhodcov, ale aj ďalší odborný personál viazaný na realizáciu konkrétneho športového podujatia,“ spresňuje správkyňa Nadácie SPP.

Rovnako je možné uchádzať sa o grantovú podporu v súvislosti s možnosťou preplatenia cestovných a ubytovacích nákladov v rámci športových turnajov a pretekov, nákladov na občerstvenie a stravu na sústredeniach, či náklady na lekársky a hasičský dozor.

„Jednotlivé projekty posúdime nielen z pohľadu ich realizovateľnosti a finančnej efektívnosti, ale aj z pohľadu splnenia cieľov grantu. V súčasnej dobe je ešte dôležitejšie, aby sme povzbudzovali deti a mládež k športovaniu a pomohli im rozvíjať športové zručnosti. Rovnako veríme, že peniaze z grantu pomôžu realizovať sa v tejto oblasti aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú často najväčší bojovníci, ktorí nás učia nevzdávať sa,“ uzatvára Eva Guliková.

Grantový program „Športuj aj ty!“ nie je určený na úhradu nákladov spojených s režijnými nákladmi žiadateľov (napr. prenájmy, energie, mzdy), rekonštrukciu ihrísk, športových objektov, či zabezpečením tlače propagačných materiálov. Výzva na predkladanie projektov sa nevzťahuje na materské, základné a stredné školy, rodinné a materské centrá.

Projekty je možné predkladať do 31. marca 2021 len prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je pre žiadateľov prístupný na stránke NadaciaSPP.egrant.sk.

Podrobnosti o tomto grantovom programe sú uvedené na webovej stránke www.nadaciaspp.sk.

Bližšie informácie a pomoc s realizáciou jednotlivých žiadostí získajú žiadatelia aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky:

RNDr. Beáta Majerníková, PhD., bea@nadaciaspp.sk, 0907 987 981 (programová manažérka Nadácie SPP),
Mgr. Barbora Blahová, barbora.blahova@cpf.sk, 0918 548 598 (programová asistentka Nadácie SPP).


SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) je najväčším a najvýznamnejším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 165-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Zemný plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do viac ako 1,3 milióna odberných miest. SPP sa okrem dodávky energií venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania stlačeného zemného plynu (CNG) v doprave ako ekologickej alternatívy k tradičným palivám. SPP vykonáva aj činnosť výkupcu elektriny v rámci podpory výroby elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje SPP aj prostredníctvom EkoFondu, n. f., Neziskovej organizácie EF a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *