Kategórie
Tlačové správy

Výzva Slovenskej komory učiteľov k zabezpečeniu ochrany zdravia na pracovisku

3. februára 2021 uverejnila Slovenská komora učiteľov (SKU) Výzvu vláde Slovenskej republiky k ochrane zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení, na základe ktorej vláda zmenila očkovaciu stratégiu. V našej výzve sme súčasne žiadali o distribúciu dostatočného množstva respirátorov a ďalších ochranných pomôcok (OOPP) pre zamestnancov v náležitom predstihu pred samotným otvorením škôl.

SKU

Keďže pracovné podmienky na pracoviskách sa príchodom pandémie zmenili, kompetentné orgány štátnej moci nariadili v záujme ochrany zdravia prekrytie horných dýchacích ciest. Uznesenie vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021 uložilo predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR „zabezpečiť potrebný počet respirátorov a ochranných štítov pre zamestnancov škôl a školských zariadení“. Zo zákona vyplýva povinnosť ochrany zdravia zamestnanca na pracovisku zamestnávateľovi.

SKU preto vykonala od 14. do 28. februára 2021 online anketu o poskytovaní OOPP počas núdzového stavu zamestnávateľmi v školách, ktoré sa postupne otvárali od 8. februára 2021, či zariadeniach, ktoré sú otvorené dlhodobo. Zisťovali sme, koľko rúšok, respirátorov a ochranných štítov poskytol zamestnávateľ zamestnancom. Do online ankety sa zapojilo 331 zamestnancov škôl. Žiadne rúško od zamestnávateľa nedostalo 23 % respondentov a žiaden respirátor 45 % opýtaných. Rovnako sa nám zdá neprimerané zo strany zamestnávateľa, keď poskytol svojim zamestnancom jedno rúško (6 %), alebo jeden respirátor (13 %).

SKU preto opätovne vyzýva vládu SR, zriaďovateľov a samotné vedenia škôl, aby zmenili svoj prístup k ochrane zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení. V zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci žiadame, aby zamestnancom poskytli dostatočné množstvo respirátorov. Počet respirátorov musí zodpovedať odporúčaniam výrobcu respirátorov k ich životnosti a dĺžke pobytu zamestnanca na pracovisku.

Správna rada
Slovenská komora učiteľov

PrílohaVýsledky prieskumu SKU o poskytovaní OOPP počas núdzového stavu:

Otázka: Koľko rúšok ste dostali od zamestnávateľa?

Možnosti [ks]Vybraná možnosťVybraná možnosť [%]
11 a viac9428,4
6 až 104012,1
2 až 510130,5
1206
07623

Otázka: Koľko respirátorov ste dostali od zamestnávateľa?

Možnosti [ks]Vybraná možnosťVybraná možnosť [%]
11 a viac164,9
6 až 10226,7
2 až 510331,4
14112,5
014644,5

Otázka: Dostali ste od zamestnávateľa ochranný štít?

MožnostiVybraná možnosťVybraná možnosť [%]
Zamestnávateľ mi štít ponúkol a používam ho pri prezenčnej výučbe12538
Zamestnávateľ mi štít ponúkol, ale nemal som oň záujem10832,8
Zamestnávateľ mi štít neponúkol9629,2

Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *