Kategórie
Tlačové správy

Začal sa európsky projekt o diskriminácii Rómov

Vedci a vedkyne z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV sa stali súčasťou medzinárodného projektu DG JUSTICE ENGAGE. Jeho cieľom je podporiť aktivizmus a angažovanosť Rómov a mobilizovať Nerómov ako spojencov v prospech spoločenskej zmeny.

Projekt ENGAGE bude v rokoch 2021 – 2022 skúmať diskrimináciu Rómov a ľahostajnosť medzi Nerómami v Európe.

„Vychádzame z predpokladu, že protirómsky rasizmus a nepriateľský politický kontext vytvárajú prekážky pre inklúziu Rómov a sociálnu angažovanosť Rómov aj Nerómov,“ vysvetlila Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

V projekte budú využité viaceré výskumné metódy a budú na ňom spolupracovať maďarskí, slovenskí a španielski vedci spolu s mimovládnymi organizáciami a zástupcami občianskej spoločnosti.

Dôležitú spätnú väzbu od tvorcov politík a odborníkov z praxe dostali členovia výskumného tímu na online stretnutí medzinárodného poradného zboru projektu. Zúčastnila sa na ňom aj maďarská europoslankyňa Anna Donáth a zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Tibor Škrabský a Zuzana Havírová.

„Diskutovali sme aj o najefektívnejších spôsoboch diseminácie našich zistení zainteresovaným stranám, aby sa odrazili v tvorbe antidiskriminačných politík nielen na lokálnej, ale aj celoeurópskej úrovni,“ doplnila sociálna psychologička.

Koordinátorom projektu je Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti. Partnermi projektu sú Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Nadácia pre neformálne vzdelávanie Rómov UCCU v Budapešti a Universidad de Almería v Španielsku.

Projekt bol podporený z prostriedkov Európskej únie. Grant sa realizuje pod číslom 963122 – ENGAGE – REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *