Kategórie
Tlačové správy

Deti sú esá – pátrajú po tepelných stratách aj upírskej energii

Svietime, kúrime, varíme. Výroba energie má významný dopad na životné prostredie. Až 53 % emisií skleníkových plynov v EÚ je produkovaných z výroby energie a tepla.

Živica

„O životnom prostredí nestačí len učiť, je potrebné robiť zmeny v každodennom chode školy aj domácností. Dôležité je robiť, čo učíme. Preto materské, základné, stredné školy zapojené do medzinárodného programu Zelená škola nerobia len aktivity, ale zásadné zmeny vo svojom fungovaní vždy v konkrétnej oblasti. Energia je jednou z nich,“ informuje Zuzana Gallayová, manažérka programu.

V tomto školskom roku 11 Zelených škôl pracuje v pilotnom projekte Energetické esá. Na každej škole sú vytvorené tímy učiteľka a dvaja žiaci, ktorí absolvovali webináre pre zlepšenie vedomostí v oblasti výroby a spotreby energie a naučili sa praktické tipy na úspory.

„Naším cieľom je, aby žiaci získané vedomosti o efektívnom využívaní energie používali v škole aj doma a svoje skúsenosti zdieľali medzi spolužiakov ale aj rodičov. Učia sa praxou. Aktuálne prebieha na školách termosnímkovanie, aby žiaci spolu s technikom zistili, kadiaľ z ich školy uniká teplo (a s ním aj emisie a peniaze) a vedeli spolu s učiteľmi navrhnúť potrebné opatrenia,“ opisuje Jaroslava Martinkovičová, koordinátorka projektu.

Koronakríza Energetické esá nezastavila, v čase dištančného vzdelávania projekt rozšírili o pátranie po elektrospotrebičoch, ich využívaní a hospodárení s teplom v domácnostiach. Pomôckou sú pracovné listy, s ktorými deti pátrajú napríklad po stand-by režime aj „upírskej energii“ (spotrebič, ktorý je stále zapojený v sieti, môže míňať elektrickú energiu, aj keď sa práve nevyužíva, napríklad nabíjačka v zásuvke, aj keď už nenabíjate mobil).

„Žiaci na základe výsledkov pátrania navrhnú úsporné opatrenia a na jednoduchých pokusoch si overia, či sú účinné. V ďalšom kroku budú žiaci zisťovať slabé a silné stránky školy v spotrebe energie. Následne navrhnú úsporné riešenia. Svoje návrhy zodpovednej spotreby si môžu odkonzultovať s expertom z praxe na online vzdelávaní. Sami tak môžu vidieť, ako ich konanie ovplyvňuje spotrebu nielen na škole, ale aj doma,“ dodáva Martinkovičová.

Pracovné listy sú dostupné zadarmo.

Pilotný projekt Energetické esá v rámci medzinárodného programu Zelená škola realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA vďaka podpore SPP, a. s. so svojím neinvestičným fondom EkoFond.

Zapojené školy:

Spojená škola svätej rodiny, Bratislava
ZŠ Ľudovíta Štúra, Modra
Spojená škola, Pohronská Polhora
Gymnázium Púchov
ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou
Základná škola, Janigova 2, Košice
ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava
SZŠ Česká 10, elok. pracovisko Devín, Bratislava-Devín
ZŠ s MŠ Veľký Kýr
ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky
Katolícka spojená škola, Nové Zámky

Škola v Devíne (fotoateliér)
Škola v Devíne (fotoateliér).
Heatmapa budovy školy v Devíne
Heatmapa budovy školy v Devíne.
Nové Zámky (rozdiely teplôt na fasáde spôsobené slnečným žiarením)
Nové Zámky (meranie rozdielov teplôt na fasáde spôsobených slnečným žiarením).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *