Kategórie
Osobné

Svätá omša na Popolcovú stredu

17. februára 2021 o 20.00 h bude živé vysielanie svätej omše, počas ktorej bude požehnaný milostivý damiánsky kríž.

Popolcová streda je deň, ktorým sa začína pôstne obdobie.

Pápežské misijné diela sú oficiálna organizácia Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá pomáha svätému Otcovi v starostlivosti o rast a rozvoj celej misijnej Cirkvi.

Zmeňme svet!

Ikona oslaveného Krista zo San Damiana

Kríž

Kríž bol namaľovaný s takmer úplnou istotou v 12. storočí v Umbrii. Na kríži je viditeľný sýrsky vplyv. Zobrazenie Krista s naširoko rozpätými rukami akoby nás chcel objať, je znakom víťazstva. Spása je pre všetkých, ktorí po milosrdenstve a spáse túžia. Ukrižovanie pripomínajú len rany na dlaniach, nohách a boku. Kristovo telo je najjasnejším a najteplejším prvkom na kríži, pulzuje životom, žiari svetlom, ktoré osvecuje všetkých a všetko (porovnaj s biblickým textom Lk 1, 78 a Jn 8, 12).

Vidíme to na postave Ježiša, ktorý je tu zobrazený si široko otvorenými očami a je vzpriamený. Otvorené oči sú prirodzenou známkou života. Na ikone sú okrem toho aj výrazom hlbokého vnútorného života a duchovného zdravia, o čom hovoria aj Ježišove slová:

„Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ak sa tvoje oko zakalí, bude tvoje telo vo tme.“ (Mt 6, 22 – 23a)

Možno práve preto sú na ikone najdôležitejšie široko otvorené oči, ktoré priťahujú pozornosť a uvádzajú do intímneho svetla vnútorného prežívania. Ježišov zrak je pozvaním a povzbudením k vnútornému rozhovoru s ním. Tento Ježiš akoby hovoril:

„Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov.“ (Zjv 1, 17b – 18a)

Dôležitý je aj úsmev. Ježiš na kríži sa výrazne usmieva. Úsmev vždy posmeľoval a priťahoval.

Jedna odpoveď na “Svätá omša na Popolcovú stredu”

Náboženstvo nie je zadarmo, aj keď cirkvi dostávajú milióny eur zo štátneho rozpočtu.

– milodar na jednu svätú omšu 5 eur
– na novénu, teda 9 svätých omší 45 eur
– na gregoriánske sväté omše, teda 30 svätých omší 150 eur

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *