Kategórie
Tlačové správy

Nová látka je vhodná k prevencii i liečbe covidu-19 a bráni vírusu mutovať

Češkí vedci otestovali novú „dvojitú protilátku“, ktorá veľmi účinne chráni pred koronavírusom SARS-CoV-2 a všetkými jeho testovanými variantmi.

Zároveň tiež zabraňuje vírusu, aby mutoval a stával sa rezistentný voči liečbe. Protilátku vyvinuli švajčiarski vedci z biomedicínskeho výskumného ústavu v Bellinzone, ich českí kolegovia z Biologického centra AV ČR a Českého centra pre fenogenomiku v centre BIOCEV overovali účinnosť protilátky v predklinickej štúdii.

Animácia vírusu SARS-CoV-2 a novej vyvinutej protilátky
Animácia vírusu SARS-CoV-2 a novej vyvinutej protilátky.

Pre vývoj novej účinnej látky vyšli švajčiarski vedci z protilátok získaných od pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Liečba založená na podávaní protilátok je účinná, naráža však na dva hlavné problémy: jednak musí protilátka zaberať proti práve sa vyskytujúcim variantom vírusu a jednak musí zabrániť vírusovým mutáciám, ktoré by viedli k zvyšovaniu odolnosti vírusu, podobne ako sa to deje napríklad u baktérií, ktoré sa stávajú rezistentné voči používaným antibiotikám.

„Problém sme vyriešili spojením dvoch prirodzených protilátok do jednej molekuly nazývanej bišpecifická protilátka, ktorá cieli na dve rôzne vírusové miesta súčasne,“ povedal Luca Varani, vedúci tímu zo švajčiarskeho Inštitútu pre biomedicínsky výskum (Institute for Research in Biomedicine, IRB).

Animácia vírusu SARS-CoV-2 a novej vyvinutej protilátky

Práve zacielenie na dve nezávislé miesta v štruktúre vírusu predstavuje inováciu, ktorá znemožňuje vírusu vyvíjať si rezistenciu proti liečbe.

„Aj keď vírus môže mutovať, a vyhnúť sa tak útoku jednej protilátky, preukázali sme, že nedokáže uniknúť dvojitému pôsobeniu našej bišpecifickej molekuly,“ vysvetlil Luca Varani.

Pomocou superpočítačových simulácií potom vedci molekulu zdokonalili a vyrobili pre laboratórne testy predklinickej štúdie.

Zneškodňuje i mutácie

Štúdia sa uskutočnila od novembra 2020 v českobudějovických laboratóriách Biologického centra AV ČR v podmienkach vysokého stupňa zabezpečenia BSL-3. Štúdia potvrdila, že bišpecifická protilátka účinne zneškodňuje koronavírus SARS-CoV-2 i jeho varianty vrátane nedávnej britskej mutácie. Kombinovaná účinnosť a celková charakteristika tak z novej protilátky činí ideálneho kandidáta pre klinickú štúdiu u ľudí. Môže nielen podporiť liečbu pacienta so slabou imunitnou odpoveďou, ale zároveň môže fungovať ako prevencia.

„Vo zvieracom modeli poskytuje jediná injekcia bišpecifickej protilátky okamžitú ochranu pred ochorením, ktorá môže trvať týždne alebo mesiace. Protilátka účinne znižuje vírusovú záťaž v pľúcach a zmierňuje zápal,“ potvrdil Daniel Růžek z Biologického centra AV ČR a Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva, ktorý viedol predklinické testovanie protilátok na zvieratách.

Pľúca myšieho modelu
Vľavo pľúca myšieho modelu ťažko zasiahnuté vírusom SARS-CoV-2, vpravo po liečbe novou protilátkou, pľúca sú takmer bez poškodenia.

Myší model senzitívny pre infekciu SARS-CoV-2 pripravili vedci v Českom centre pre fenogenomiku, výskumné infraštruktúry Ústavu molekulárnej genetiky AV ČR v centre BIOCEV, po diskusii s virológmi, ktorí nemohli žiadny vhodný model nájsť. Bežnú laboratórnu myš totiž nemožno na výskum koronavírusu použiť, pretože je k chorobe pomerne rezistentná.

„Nami vyvinutý myší model je pomerne unikátny i ekonomický a veľmi dobre reprezentuje ťažké prípady choroby, ktoré pozorujeme u človeka, ako napríklad zápalové reakcie v pľúcach a podobne,“ uviedol vedúci centra Radislav Sedláček.

Na predklinickej štúdii sa tiež podieľali Výskumný ústav veterinárneho lekárstva v Brne, Ústav organickej chémie a biochémie v Prahe a Vojenský zdravotný ústav v Těchoníne. Úspechy českých vedcov vo výskume koronavírusu a ich okamžité efektívne zapojenie do boja proti pandémii dokazujú, že české know-how poskytuje sľubný potenciál. V Českej republike je však virologický výskum roztrieštený do menších laboratórií na niekoľkých inštitúciách a dosiaľ chýba vhodná infraštruktúra na národnej úrovni, ktorá by ich zjednotila a poskytla adekvátnu základňu pre jeho ďalší rozvoj. Potrebný impulz by mohlo priniesť zamýšľané Virologické centrum, pre ktoré vyjednáva Akadémia vied ČR podporu na vládnej úrovni.


Pripravila: Jana Bečvářová, divízia vonkajších vzťahov SSČ AV ČR, v spolupráci s Danielou Procházkovou, Biologické centrum AV ČR, a Petrem Solilem, BIOCEV.

Vedecký tím Českého centra pre fenogenomiku
Vedecký tím Českého centra pre fenogenomiku.

Foto: Shutterstock, archív BC AV ČR, archív Českého centra pre fenogenomiku, ÚMG AV ČR, BIOCEV.

doi: Bispecific antibody prevents SARS-CoV-2 escape and protects mice from disease.

Zdroj: Biologické centrum AV ČR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *