Kategórie
Tlačové správy

Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky k ochrane zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení

Slovenská komora učiteľov vyzýva vládu SR, aby prehodnotila očkovaciu stratégiu Slovenskej republiky a zaradila do programu očkovania všetkých zamestnancov v materských školách, základných školách, vychovávateľov v školských kluboch detí, pracovníkov v špeciálnych zariadeniach, ktorí permanentne pracujú alebo majú nastúpiť do zamestnania, bez ohľadu na vek.

SKU

Žiadame o zaradenie všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení do kritickej infraštruktúry a ich prednostné očkovanie. Naša práca je strategicky dôležitá pre fungovanie štátu. Znefunkčnenie škôl a školských zariadení ochorením jej zamestnancov na koronavírus a jeho mutácie vedie k nezvratným, negatívnym ekonomickým a sociálnym dosahom na spoločnosť a obyvateľov.

Súčasne žiadame o distribúciu dostatočného množstva respirátorov a ďalších ochranných pomôcok pre zamestnancov v náležitom predstihu pred samotným otvorením škôl. Pokladáme to za prioritnú podmienku výkonu povolania zamestnancov škôl a školských zariadení vo vysoko rizikovom prostredí.


Projekt „Podpora demokratizácie v školách“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *