Kategórie
Tlačové správy

5. ročník súťaže PRE VODU má víťazov

Banská Bystrica – Cieľom súťaže PRE VODU je prepájať mladých nadaných ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia pre efektívne a zodpovedné nakladanie s vodami. Súťaž už piaty rok organizuje Nadácia Ekopolis s podporou spoločnosti Nestlé a záštitu nad ňou prebral minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty mohli začiatkom minulého roka prihlásiť reálne problémové situácie s vodou, z ktorých bolo následne vybratých 10 modelových situácií na riešenie. Vybrať si spomedzi návrhov, či nominovať vlastnú semestrálnu či diplomovú prácu následne mohli mladí odborníci od 18 – 30 rokov ako jednotlivci, ale vítané boli aj súťažné tímy v zložení maximálne šesť členov. Súťaž pripúšťala účasť študentov, absolventov i zamestnancov, ktorí dodržali vekové kritérium.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou jednou z prioritných oblastí, ktorej venujeme osobitnú pozornosť v rámci našej spoločenskej zodpovednosti. Súťaž Pre Vodu predstavuje jedinečný spôsob ako zvyšovať povedomie o zodpovednom nakladaní s vodou a zároveň ponúkať mestám a obciam efektívne a originálne riešenia. V neposlednom rade nám súťaž umožňuje podporovať mladých ľudí s úprimným záujmom o ochranu životného prostredia,“ hovorí Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o.

Z celkovo doručených 10 súťažných prác bolo 9 odporučených do finále, pričom sedem z nich bolo riešením modelovej situácie a dve práce boli vlastný súťažný návrh. Finále súťaže PRE VODU pred členmi odbornej poroty sa uskutočnilo online formou 10. decembra 2020.

Práce, ktoré boli počas finále súťaže PRE VODU 2020 prezentované si môžete pozrieť na webovej stránke.

„Napriek posunom termínov a zmenám kvôli obmedzeniam v súvislosti s COVID-19 boli v piatom ročníku súťaže doručené mladými odborníkmi mimoriadne kvalitné a inšpiratívne práce. Týkali sa aktuálnych problémov, napríklad revitalizácie vodných tokov či poľnohospodárskej krajiny, zadržania dažďovej vody v urbanizovanom prostredí a vytvárania prvkov modrej a zelenej infraštruktúry,“ hovorí Martina Paulíková, programová manažérka súťaže PRE VODU z Nadácie Ekopolis.

Po skončení prezentácií porota zhodnotila práce podľa vopred zverejnených kritérií súťaže. Pre hlavného víťaza bola pripravená Cena Nestlé v hodnote 1 000 €, druhé miesto bolo spojené s odmenou 500 a tretie s 250 €. Všetky súťažné návrhy budú po ukončení súťaže odovzdané zadávateľom, ktorí ich budú môcť využiť na riešenia problémov s vodou podľa vlastných potrieb. Odborná porota rozhodla o nasledovnom ocenení prác, ktoré boli oficiálne oznámené verejnosti počas živého vysielania na Facebooku Nadácie Ekopolis:

1. cena – 1 000 eur

  • Martin Manina: Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU

2. cena – 500 eur

  • Miroslav Čibik: Štylizácia mokraďového spoločenstva – Trenčianske Biskupice

3. cena – dve ocenené práce po 250 eur

  • Jakub Kypus: Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina
  • Jakub Pagáč, Alexandra Pagáč Mokrá: Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie

Porota sa rozhodla udeliť aj päť špeciálnych ocenení, každé v sume 150 eur ostatným finalistom súťaže, a to z dôvodu vysokej kvality, originality a prínosu všetkých súťažných prác:

  • Michal Tomlain: Návrh revitalizačných úprav koryta a brehov potoka Drázus v Rožňave
  • Samuel Sekera: Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina
  • Tomáš Kysel: Obnova Lakšárskeho jazera
  • Štefan Jančár, Dominika Ľudviková: Odkrytie koryta potoka Všivák a revitalizácia Sadu SNP v Žiline
  • Andrea Zajacová: Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov Byšta
Súťaž pre vodu

Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé. Viac informácií o súťaži získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk alebo www.ekopolis.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *