Kategórie
Tlačové správy

Výzva Slovenskej komory učiteľov na dodržiavanie platných vyhlášok a metodiky Covid Automat pri znovuotvorení škôl a školských zariadení

Slovenská komora učiteľov s údivom a rozhorčením sleduje počínanie niektorých zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí pri ich opätovnom otvorení nedodržiavajú platné vyhlášky, odvolávajúc sa na ich nejednoznačnosť a teda na ich vykonateľnosť v niektorých ich častiach.

V dnešnej pandemickej situácií majú byť do materských škôl a školských klubov prezenčne zaradené deti rodičov kritickej infraštruktúry štátu a rodičov, ktorí nemôžu pracovať home office. Informácia, kto patrí do kritickej infraštruktúry štátu je podľa ministra zdravotníctva tajná. Nejednoznačnosť takéhoto nariadenia privádza niektorých zriaďovateľov do interpretácie vyhlášok a metodiky, ktoré nerešpektujú zmysel protipandemického opatrenia, izoláciu potencionálnych šíriteľov. V našom online prieskume doposiaľ 58 zamestnancov materských škôl uviedlo, že v ich MŠ sa prezenčne zúčastňujú všetky deti, ktorých rodičia majú záujem. Teda aj deti, ktoré nespĺňajú podmienky dané vyhláškami, či metodikou. Domnievame sa, že tak ohrozujú zdravie zúčastnených osôb pri prezenčnej účasti v škole a školskom zariadení. Preto v záujme zlepšovania sa pandemickej situácie v SR a súlade so záujmami zúčastnených strán Slovenská komora učiteľov vyzýva:

  • Zriaďovateľov materských škôl a školských klubov, aby pri ich otvorení postupovali v zmysle aktuálnej pandemickej situácie, oficiálneho Covid Automatu a vyhlášok ÚVZ SR.
  • Vládu SR, aby vypracovala presné a vykonateľné usmernenie pre zriaďovateľov materských škôl a ich riaditeľov, ktoré deti je možné v dnešnej pandemickej situácií prezenčne vzdelávať v školách a ich zariadeniach. Žiadame vládu, aby ich usmernenie bolo vypracované s plnou podporou súvisiacich opatrení, ktoré zabezpečia ich vykonateľnosť.
  • Úrad verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, aby v rámci svojich kompetencií uplatnili svoju kontrolnú činnosť a vykonali kontrolu dodržiavania platných vyhlášok a metodiky Covid Automatu pri otváraní škôl a školských zariadení.
  • Krízový štáb SR a Ministerstvo vnútra SR, aby prejednali činnosť zriaďovateľov, ktorí nedodržujú platné predpisy a otvárajú školské zariadenia v rozpore s nimi.
  • Generálnu prokuratúru SR, aby preverila vykonateľnosť záväzných predpisov, ktorými sa majú riadiť zriaďovatelia pri otváraní škôl a školských zariadení v období vyhláseného núdzového stavu.

Bratislava 22. 1. 2021
Slovenská komora učiteľov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *