Kategórie
Osobné

Rozhovor s veriacim z cirkvi Slovo Života

Blížia sa Vianoce. Čo pre teba znamenajú?

„Znamenajú pre mňa čas byť spolu s rodinou, pripomínať si narodenie Krista, ktorého príchod na svet bol predpovedaný prorokmi už v Starom zákone. Ten mal priniesť vyslobodenie od hriechov a nový život, spôsob života pre každého, kto verí.“

A čo si myslíš o ľuďoch, ktorí oslavujú Vianoce svetským spôsobom? Postavia stromček, a pod ním plno darčekov.

„Myslím si, že k vzájomnému odovzdávaniu darčekov netreba stromček. My v rodine si darčeky odovzdávame pri stole po večeri z ruky do ruky. Nie je dobré klamať deťom, že darčeky pod stromček nosí Ježiško. Nie je to pravda. Nosia ich tam rodičia. Stromček môže slúžiť ako okrasa, na spríjemnenie vianočných chvíľ a prostredia bytu.“

Sú zástancovia používania umelého stromčeka na Vianoce. Akému stromčeku dávaš prednosť?

„U nás v rodine máme umelý stromček asi pol metra vysoký, ktorý celoročne zdobí kredenc na vrchu v kuchyni. Cez Vianoce ho len zložíme dole a ovenčíme farebnými svetielkami. Cez Vianoce potom zdobí stôl v izbe.“

V mladosti si mal aký svetonázor? Počúval si nejakú hudbu?

„V mladosti som bol agnostik. Neriešil som otázky svetonázoru. Bolo mi to jedno… Z ľudí ktorí chodili do kostola som sa smial. V tom čase som chodil som do partie metalistov. Stretávali sme sa v parku, počúvali tvrdú hudbu, pili alkohol, fajčili cigarety. Rozprávali o všetkom možnom. Samozrejmosťou bolo tiež chodenie po krčmách IV. cenovej.“

Čo ťa priviedlo k tomu, aby si sa stal veriacim?

„Môj priateľ ktorý chodil s nami do partie a volá sa Laco. On bol môj najlepší priateľ už od 1. ročníka ZŠ. Mali sme aj spoločný záujem o astronómiu už od 4 ročníka a od siedmeho tiež záujem o rádiotechniku. Tieto veci sme spoločne zdieľali. Laco však prestal chodiť do partie. Keď som pátral prečo, odpovedal mi, že Ježiš Kristus zmenil jeho život a už nemá záujem medzi nás chodiť. Tak sme si z neho začali robiť v partii posmech… Ešte som ho nejaký čas navštevoval (…bol to totiž zároveň sused v paneláku, ktorý býval o poschodie vyššie) – a snažil som sa ho niečim presvedčiť, aby sa vrátil. Použil som napríklad argument, že svet vznikol Big Bangom, zvieratá sa vyvinuli evolúciou, žiadneho Boha netreba. Pozri sa vraj na skameneliny. Tie dokazujú evolúciu. On mi však ukázal, že fosílie práve naopak, svedčia o stvorení. Živočíchy vo fosíliách vyzerajú hotové druhy, s vyvinutým a funkčným fenotypom. Nie je náznak nejakého postupného vývoja po drobných krôčikoch… Neskôr som začal teda uvažovať, či by predsa len ten Boh nemohol existovať. Spýtal som sa Laca, čo mám teda robiť. On mi povedal: v jednoduchej modlitbe vlastnými slovami oslov Krista a daj mu svoj život. Požiadaj ho, aby ti odpustil hriechy a viedol ťa. Tak som to v roku 1990 spravil. Bolo krátko po revolúcii. Od toho dňa ako som to spravil, začal som pozorovať vo svojom živote zmeny. Začal som vnímať, že je tu niekto, kto o mne vie, má ma rád a záleží mu na mne. Svoj život v partii som začal vidieť ako márnosť. Márnenie času. Prestal som tam teda postupne chodiť. Stratil som o ten spôsob života záujem.“

Do ktorej náboženskej organizácie patríš?

„Patrím do cirkvi Slovo Života.“

Nevadí ti, že práve tvoja náboženská obec je menej početná? Prečo nie si rímskokatolík? Tých je predsa najviac.

„Nie, nevadí. Aj sám Kristus mal z počiatku málopočetnú skupinu nasledovníkov. V menšom počte sa dokonca lepšie budujú vzťahy a priateľstvá. Keď nejaká cirkev prerastie do obrovského počtu, často jej život zovšednie, vytráca sa intimita a zápal.“

Zaoberal si sa otázkou svätej Trojice? Je Ježiš Syn boží? (Ako súčasť Trojice spolu s Otcom Stvoriteľom a Duchom svätým.)

„Áno, Ježiš ako Syn Boží je zároveň jedno s Otcom a Duchom Svätým. Filip, Ježišov učeník, raz Ježiša požiadal: ‚Ukáž nám Otca, a bude nám dosť.‘ Ježiš mu na to odpovedal: ‚Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca.‘ (Ján 14, 8 – 9) Takže určitá jednota Boha Otca a Ježiša tam existuje. Filip požiadal Ježiša ‚ukáž nám Otca‘ a on (Ježiš) odpovedal (veď) som s vami.“

Čo z Biblie najčastejšie alebo najradšej čítaš?

„Knihu Zjavenie Jána. Potom Skutky apoštolov, Žalmy a 5 kníh Mojžišových.“

Ak máte nejaké ďalšie zvedavé otázky, môžete mu ich položiť cez diskusné fórum.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *