Kategórie
Tlačové správy

459 miliónov € pre hornú Nitru a ďalšie tri regióny

Vicepremiérka Remišová predstavila Plán spravodlivej transformácie.

Budúcnosť hornej Nitry po ukončení dotovania ťažby hnedého uhlia je pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) prioritou. Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila zámery Plánu spravodlivej transformácie, ktorý má pomôcť dohromady štyrom slovenským regiónom pri zásadnom znižovaní emisií skleníkových plynov.

„Európska únia je dôležitým aktérom v boji proti globálnym klimatickým zmenám a spoločne sa snažíme, aby sme zabezpečili silný ekonomický rast zároveň pri znižovaní emisií,“ povedala vicepremiérka Remišová s tým, že veľkou ťarchou v tejto snahe je ťažba uhlia a jeho využívanie ako zdroja energie.

EÚ sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, a preto pristupuje k útlmu využívania fosílnych palív, vrátane zatvárania uhoľných baní. To má zásadné dopady na životy ľudí a miestnu ekonomiku.

„EÚ sa zaviazala pomôcť pri zmierňovaní dopadov ekonomickej transformácie banských regiónov. Doteraz to bola neformálna iniciatíva, no tento rok táto spolupráca vyústila do vzniku samostatného mechanizmu, ktorého súčasťou je Fond na spravodlivú transformáciu. Jeho cieľom je podporiť pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo tie európske regióny, ktorých sa tieto zmeny dotknú najviac.“

Slovensko bude môcť z fondu čerpať 459 miliónov eur, pričom táto suma nemusí byť ešte konečná. Fond na spravodlivú transformáciu sa na Slovensku týka regiónu horná Nitra, Banskobystrického, Košického a Bratislavského kraja. Najväčšia pozornosť sa sústreďuje najmä na najviac dotknutý región hornej Nitry. Ťažbu hnedého uhlia tam štát prestane dotovať v roku 2023, pričom ročne na to vynakladal okolo 100 miliónov eur.

„Ľudia, ktorí dlhé roky tvrdo pracovali v baniach a ich rodiny žili a žijú v znečistenom prostredí si zaslúžia, aby im štát pomohol zvládnuť transformáciu. Všade vo svete sú takéto veľké zmeny miestnej ekonomiky ako je zastavenie ťažby uhlia veľkou príležitosťou na obnovu regiónu a tvorbu pracovných miest v nových odvetviach. Takéto odvážne zmeny sa dajú robiť len v spolupráci so všetkými aktérmi – priemyslom, samosprávou, mimovládnymi organizáciami, miestnymi komunitami. Rozumné využitie peňazí z eurofondov môže výrazne pomôcť, a tak to budeme robiť aj my,“ zdôraznila ministerka Remišová.

Minulý rok bol schválený Akčný plán pre transformáciu hornej Nitry, ale ako vicepremiérka upozornila, konkrétne výzvy stáli a rok sa nič nedialo.

„Nám sa v priebehu roka 2020 podarilo rozbehnúť konkrétne výzvy z eurofondov, ktoré tomuto regiónu pomôžu. Ukončená je výzva na podporu malých a stredných podnikov s alokáciou 18 miliónov eur. Vďaka tomu sa podporí tvorba pracovných miest. Ďalších 12 miliónov eur ide na rekvalifikačné a študijné programy pre zamestnancov baní, čo im pomôže nájsť si nové zamestnanie. Tiež sme vytvorili na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja špeciálny odborný tím pre regionálny rozvoj aj podobný spoločný projekt chystáme v meste Prievidza. Budúci rok by sa tiež mal začať stavať obchvat mesta Prievidza za 23 miliónov eur. Dohromady sme doteraz na pomoc hornej Nitre spolu s jednotlivými operačnými programami vyčlenili okolo 55 miliónov eur,“ uviedla podpredsedníčka vlády.

Peter Balík, poverený riadením sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR informoval, že ministerstvo pripravuje pre hornú Nitru ďalšiu pomoc.

„Na podporu vybranej alternatívy vykurovania po ukončení ťažby uhlia sme vyčlenili 5 miliónov eur z iniciatívy REACT-EU. V hre sú dva projekty – jeden od Slovenských elektrární, druhý od spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo. Konečné rozhodnutie o budúcnosti vykurovania je v rukách samospráv hornej Nitry. Ďalšie významné zdroje plánujeme na výstavbu nového domu sociálnych služieb v Prievidzi so 60 novými pracovnými pozíciami,“ uviedol.

Ministerstvo investícií a rozvoja predstavilo hlavné priority Plánu spravodlivej transformácie pre dotknuté štyri regióny. Podpora sa týka oblastí:

  • Tvorba pracovných miest a rekvalifikácia pre nové ekonomické sektory budúcnosti
  • Veda, výskum a inovácie
  • Obnoviteľné zdroje energie a čistá energia
  • Podpora malých a stredných podnikov pri tvorbe nových hospodárskych príležitostí
  • Sociálne veci a zdravotníctvo
  • Cestovný ruch

„Pri tvorbe Plánu spravodlivej transformácie sme v úzkom kontakte so všetkými štyrmi regiónmi. Chcela by som ich vyzvať na súčinnosť a prípravu zásobníka kvalitných a zmysluplných projektov. V tomto procese uspejú najmä tí, ktorí sa dokážu čo najlepšie pripraviť a predložia také transformačné projekty, ktoré pomôžu modernizácii ekonomiky aj ľuďom žijúcim v týchto regiónoch,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *