Kategórie
Adam Roman Humanizmus Knihy

Polemika o viere

Autor: Adam Roman

Výber z esejí tejto stránky (s rozsahom 150 strán) vyšiel knižne 15. októbra 2002 pod názvom: Polemika o viere – Keď rozum klepe na božie dvere.

Obsahuje 12 esejí, ktoré som pre knižné vydanie zvlášť upravil, takže sa nezhodujú do detailov s textami, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke a miestami sa od nich odchyľujú značne. Knihu vydalo vydavateľstvo Eko-konzult.

Vydavateľ sa riadil asi dobrým úmyslom, keď zvýraznil mnohé časti textu tučným písmom, čo ja sám pripúšťam na internete, ale v knižnej publikácii to nepovažujem za vkusné. Nápadným príkladom takého zásahu je esej Ježiš Ťa miluje!, ktorá na internete nemá zvýraznené ani jediné slovo, ale v knižnej podobe je tučne vysádzaných desať viet. Horšie je, že v mnohých textoch zaviedol vydavateľ odstavce odsadené pomlčkami tam, kde ja používam plynulý text, a táto úprava podľa môjho názoru nezlepšuje zrozumiteľnosť ani plynulosť textu – práve naopak. Takýmto zásahom je najviac postihnutá esej Čítajte aj Starý zákon! Tieto výčitky sa týkajú, samozrejme, iba formy, obsah nimi nebol dotknutý.

Bol som prekvapený, keď som v predajni Tesco našiel svoju knihu v oddelení Ezoterika, ale zrejme to zodpovedá duchu doby, v ktorej žijeme. Myslím si, že tento kuriózny detail iba potvrdzuje moje slová z úvodu knihy:

„Proti dôsledkom kolísania cien na svetovom trhu ropy Slovensko samozrejme nemôže veľa urobiť. Sú však oblasti, v ktorých by mohlo zostať pred negatívnym vplyvom zvyšku sveta uchránené: v kultúre, svetonázore, spôsobe života, postoji k všeľudským hodnotám. Ale aj tam sa na svoju vlastnú škodu Slováci ozlomkrky ponáhľajú prispôsobiť. Slovenská spoločnosť sa dobrovoľne a s očividným nadšením dáva ovplyvňovať aj v oblastiach, v ktorých by sa nemusela, v ktorých by mohla poskytnúť svetu aj svoje originálne prínosy.“

Kniha Polemika o viere
Podkladom obálky je reprodukcia obrazu Trojica (El Greco, 1577).

Obsah:

 • Úvod 3
 • Vedci a náboženská viera 11
 • Čítajte aj Starý zákon! 18
 • Vierohodnosť evanjelií 33
 • Ako dokázať, že boh nejestvuje? 44
 • Ježiš Ťa miluje! 74
 • Ako spoznať veriacich? 80
 • Veľká noc – najväčší sviatok kresťanov 85
 • Pastiersky list kardinála Korca 93
 • Hirkova kázeň o očkovaní 101
 • Racionalita viery podľa J. Grygara 107
 • Turínske plátno 113
 • Cvičenia 122
 1. Logika 122
 2. Veda 136
 3. Biblia 139
 4. Morálka 143

ISBN 80-89044-47-6

3 odpovede na “Polemika o viere”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *