Kategórie
Tlačové správy

Semafor zdravia

Všetko naznačuje tomu, že COVID-19 nie je a nebude krátkodobá záležitosť. Je to vírus, s ktorým sa musíme naučiť žiť. Kým nebude dostatok bezpečných vakcín a riadnym procesom schválený a účinný liek, bude naša spoločnosť potrebovať súbor opatrení – Semafor zdravia – ktorým dokážeme obmedziť a tlmiť šírenie vírusu.

Prijaté opatrenia musia byť jednoduché, zrozumiteľné, predvídateľné, vykonateľné, bezpečné a v súlade s platnou legislatívou.

Ak ľudia pochopia význam a dôvod prijatých opatrení, ľahšie sa s nimi stotožnia a vo väčšej miere ich budú dodržiavať. Nemenej dôležitá je včasná a rozvážna komunikácia smerom k obyvateľstvu.

Ak majú byť opatrenia účinné, je nevyhnutné, aby sa opierali o vedecké dôkazy, kvalitné a aktuálne dáta a skúsenosti z praxe. Zároveň musia zohľadňovať lokálnu pandemickú situáciu. Nie je efektívne uplatňovať rovnaký rozsah opatrení na celom území Slovenska, bez ohľadu na mieru a rýchlosť šírenia COVID-19.

Na základe uvedených predpokladov predstavujeme Semafor zdravia, ktorý obsahuje:

A. Všeobecné opatrenia, pravidlá a odporúčania, platné pre celé územie SR,
B. Špecifické opatrenia platné pre obvod v závislosti od skóre (Semafor),
C. Plán testovania,
D. Cezhraničný režim,
E. Evidenciu a trasovanie pozitívnych prípadov,
F. Komunikáciu,
G. Odškodnenie zatvorených/obmedzených prevádzok,
H. Organizačné zabezpečenie protiepidemiologického plánu.

A. Všeobecné opatrenia

1. Pravidlá správania sa pri symptómoch, pri pozitívnom výsledku testu a pre spolubývajúcich s infikovaným.
Rôzne okolnosti napomáhajú šíreniu infekcie alebo naopak, šírenie utlmujú. Vhodné správanie sa je preto nesmierne dôležité.

2. Nosenie rúšok v interiéri
Práve vývoj epidémie na Slovensku na jar 2020 je dôkazom, že toto opatrenie reálne funguje a minimalizuje prenos vírusu. Preto je povinnosť nosiť rúška v interiéri opodstatnená pre celé územie, samozrejme s výnimkou vlastného obydlia.

3. Rúška pre každého dôchodcu
Osoby nad 65 rokov patria k ohrozeným skupinám a je nutné ich chrániť v zvýšenej miere. Preto raz mesačne doručí Slovenská pošta každej osobe nad 65 rokov obálku s 15 rúškami.

4. Sociálny odstup 2 metre
Podľa odporúčania WHO odstupy medzi osobami znižujú riziko nákazy takmer na nulu. Preto je potrebné dodržiavať dvojmetrové odstupy, najmä pri čakaní. Táto povinnosť neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti.

5. Dezinfekcia rúk
Pri vstupe do každého priestoru s vyššou hustotou výskytu iných ľudí, ako napríklad predajňa, reštaurácia, alebo divadlo, je každý návštevník povinný si dezinfikovať ruky. Z toho vyplýva povinnosť prevádzkovateľa objektu umiestniť pri vstupe účinnú dezinfekciu.

6. Vetranie a zvlhčovanie vzduchu
V uzavretých priestoroch, ktoré sú pravidelne a intenzívne vetrané a zároveň majú vysokú vlhkosť vzduchu, je riziko šírenia vírusu 2 výrazne nižšie.

7. Zníženie mobility
V rámci potrebného zníženia mobility bude počas pandemickej situácie prerušená možnosť cestovať vlakom bezplatne (takzvané vlaky zadarmo). Tiež sa odporúča obmedziť cestovanie MHD.

B. Špecifické opatrenia

S cieľom dosiahnuť čo najvyšší efekt a zároveň s čo najnižšími negatívnymi dopadmi na verejné zdravie a ekonomiku je potrebné zavádzať príslušné opatrenia cielene a selektívne, najmä s ohľadom na mieru a rýchlosť šírenia COVID-19.

Pri špecifických opatreniach, ktoré majú dynamicky reagovať na meniacu sa situáciu, sú kľúčové pojmy OBVOD, SKÓRE, PÁSMO a OPATRENIA.

Obvod

Ako prvé je potrebné definovať región, ktorý bude sledovaný a vyhodnocovaný samostatne. Ako najvhodnejšie sa javí rozdelenie Slovenska na 36 obvodov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), aj z dôvodu, že RÚVZ sú zodpovedné za testovanie.

Viac informácií získate z dokumentu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *