Kategórie
Humanistická pomoc Humanizmus

Pomôžme spoločne Ukrajine

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vyhlasuje zbierku na okamžitú pomoc na Ukrajine.