Kategórie
Tlačové správy

Svoje VEĽKONÁKUPY odteraz vybavíte VEĽKOVÝHODNE vďaka Košík.sk

30. mája 2024 sa v Devínskej Novej Vsi konalo sláv­nostné stri­ha­nie pásky pri prí­le­ži­tosti ofi­ciál­neho spustenia nového on­line super­mar­ketu Košík.sk na slo­ven­skom trhu.