Kategórie
Tlačové správy

Reforma dôchodkového systému

V legislatívnom procese je niekoľko návrhov ústavných zmien, ktoré majú upraviť dôchodkový systém. Tento si zaslúži upratať po nekoncepčných a škodlivých zmenách, ktorých svedkom sme boli posledné roky. Je nám ľúto, že zásadné zmeny dôchodkového systému sa opätovne uvádzajú do praxe bez primeranej odbornej diskusie.