Kategórie
Humanizmus

2 % pre Autistické centrum Andreas

Autistické centrum Andreas® už dvadsať rokov poskytuje ľuďom s autizmom odbornú starostlivosť, ktorá zahŕňa komplexnú diagnostiku, odbornú intervenciu, individuálnu terapiu, sociálnu rehabilitáciu a špecializované poradenstvo.

Kategórie
Humanizmus

Darujte 2 percentá centru Andreas

Spoločne môžeme urobiť viac.