Kategórie
Tlačové správy

Až štvrtinu nákupov spotrebného tovaru na splátky ťahá na Slovensku Bratislava

V nakupovaní spotrebného tovaru na splátky v rámci Slo­ven­ska sú obrovské re­gio­nálne roz­diely.

Home Credit

Až štvrtinu nákupov v kamenných predajniach urobia ľudia v Bra­ti­slav­skom kraji. Ako ďalej vyplýva z údajov spo­loč­nosti Home Credit, s po­merne veľkým odstupom v počte nákupov nasledujú obyvatelia trnavského a ni­trian­skeho regiónu s 13, prí­padne 12 percentami. Naj­me­nej je to v Bansko­bystrickom kraji s ne­ce­lými 9 percentami z ce­lo­slo­ven­ského počtu nákupov na splátky. Čo sa týka naj­pre­dá­va­nej­šieho sortimentu kupovaného v ob­cho­doch na splátky, tak vo všetkých krajoch, bez rozdielu, sú na prvom mieste mobilné telefóny nasledované note­bookmi.

Dáta spoločnosti Home Credit ukazujú, aké veľké rozdiely sú v kúpy­schop­nosti v rámci Slovenska. V počte jednotlivých nákupov potrebného tovaru na splátky v klasických kamenných predajniach, ako aj v celkovom objeme utratených peňazí za jeho kúpu, jasne dominuje región hlavného mesta Slovenska. A to tak výrazne, že v počte nákupov sa v ich Bratislave realizuje viac ako 25 percent z celého Slovenska. Ostatných sedem krajov si spolu rozdeľuje zvyšných 75 percent. V poradí druhým v počte nákupov na splátky je Trnavský kraj s približne 13 percentami, nasledujú Nitriansky kraj (12,1 %) a Košický kraj (11,9 %). Na opačnom konci rebríčka, teda s naj­men­ším počtom nákupov, sú Bansko­bystrický kraj (8,7 %) a Žilinský kraj (9,5 %). Keď sa pozrieme na množstvo utratených peňazí za takéto nákupy podľa jednotlivých krajov, tak aj tu jasne vedie bratislavský región s takmer 22 percentami, no na druhom mieste je košický región s 15,5 %. Aj tu je opäť na chvoste Banskobystrický kraj (8,4 %), spolu s ním je ešte pod desaťpercentnou hranicou aj Trenčiansky kraj (9,2 %).

Nakupovanie spotrebného tovaru na splátky v ob­cho­doch v SR

Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit Slovakia za rok 2023.

„To, že sa percentuálne vyjadrenie počtu jed­not­li­vých nákupov v tom-kto­rom kraji úplne nezhoduje s per­cen­tami objemu platieb, je prirodzené. Niekde napríklad ľudia v kla­sických obchodoch nakupujú tovar na splátky častejšie, ale za menšie sumy, inde zase môžu kupovať drahší tovar, ale zato menej často. V každom prípade vidíme, že región Bratislavy je v kúpy­schop­nosti oby­va­teľ­stva niekde úplne inde ako zvyšok re­pub­liky. V objeme utratených financií sú na dru­hom mieste Košice, ako druhé naj­väčšie mesto Slovenska. No tu je za­u­jí­ma­vé, že v počte nákupov sú pred nimi oblasti Trnavy a tesne aj Nitry. Na dru­hej strane tu máme v oboch ukazovateľoch posledný bansko­bystrický región, kde ľudia nakupujú v podstate troj­ná­sobne menej ako v hlavnom meste,“ približuje obchodný riaditeľ Home Creditu Marek Tomčík.

Čo Slováci v jednotlivých regiónoch nakupujú na splátky naj­čas­tej­šie?

Tu už sa regionálne rozdiely prakticky zotierajú. Vo všetkých krajoch, bez rozdielu, sú na prvom mieste mobilné telefóny, konkrétne Iphone. Potom sú to mobily s ope­rač­ným systémom Android (Samsung, Xiaomi, atď.), za nimi sú note­booky. V rámci všetkých krajov sú to v sumáre ďalej domáce spotrebiče, ako sú vysávače, kuchynské roboty a pod., nasledujú in­te­li­gen­tné hodinky, herné konzoly, televízory, PC kom­po­nenty a po­čí­ta­če.

„V dnešnej dobe sa dá na splátky kúpiť prakticky čokoľvek. V prípade pravidelného splácania, bez omeškaní, sa dá napríklad nový televízor alebo i drahšie vybavenie do domácnosti kúpiť aj bez navýšenia. Teda nič nepreplatíte a môžete si tak dopriať vysnívaný tovar, na ktorý práve nemáte dostatok vlastných peňazí, alebo si ich chcete ponechať ako finančnú rezervu do budúcnosti,“ radí ombudsman klientov Home Creditu Miroslav Zborovský.

Viac na stránke Bezva splátky.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *