Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň pečene

Pri príležitosti Svetového dňa pečene, ktorý si pripomíname 19. apríla, si povedzme viac o tomto super­ma­novi medzi orgánmi. I o cho­ro­bách, ktoré ho ohrozujú, aj tom, ako sa o svoju pečeň starať.

Pečeň
Pečeň.
Zdroj: Shutterstock.

Pečeň je najväčší vnútorný orgán v ľudskom tele. Odstraňuje toxíny z krvného obehu, udržiava zdravú hladinu cukru v krvi, reguluje zrážanie krvi a vy­ko­ná­va stovky ďalších životne dôležitých funkcií. Okrem iného filtruje všetku krv v tele a rozkladá jedovaté látky, ako sú alkohol a drogy. Produkuje tiež žlč, ktorá pomáha tráviť tuky a odvádzať odpad.

Pečeň a jej umiestnenie

Pečeň sa nachádza v pravej hornej časti brušnej dutiny, pod bránicou a nad žalúdkom, pravou obličkou a črevami. Je červenohnedá, má približne tvar kužeľa a váži asi 1,5 kilogramu.

Skladá sa z dvoch väčších a dvoch menších lalokov, pričom tie sa skladajú z ôsmich segmentov, ktoré pozostávajú z tisícky lalôčikov. Tie sú prepojené malými kanálikmi, ktoré sa spájajú s väčšími a vytvárajú spoločný pečeňový vývod. Ten prostred­níctvom spoločného žlčovodu transpor­tuje do žlčníka a dva­nástnika žlč vytvorenú pečeňovými bunkami.

Funkcie pečene

Pečeň plní viac ako 500 životne dôležitých funkcií, medzi ktoré patria odstraňovanie odpadových produktov a cudzorodých látok z krvného obehu, metabolizmus cukrov či tvorba základných živín. Reguluje väčšinu chemických látok v krvi a vylučuje žlč, ktorá pomáha odvádzať odpadové produkty z pečene.

Medzi jej najznámejšie funkcie patria:

Produkcia albumínu – Albumín je bielkovina, ktorá bráni tekutinám v krvnom obehu v úniku do okolitého tkaniva. Prenáša tiež hormóny, vitamíny, minerály a enzýmy v tele.

Produkcia žlče – Žlč je tekutina, ktorá je rozho­du­júca pre trá­ve­nie a vstre­bá­va­nie tukov v tenkom čreve.

Produkcia cholesterolu a špeciálnych bielkovín, ktoré pomáhajú prenášať tuky v tele.

Filtrácia krvi – Všetka krv opúšťajúca žalúdok a črevá prechádza pečeňou, ktorá odstraňuje toxíny, vedľajšie produkty a iné škodlivé látky.

Regulácia hladiny aminokyselín – Produkcia bielkovín závisí od aminokyselín. Pečeň sa stará o to, aby hladina ami­no­ky­se­lín v krvnom obehu zostala zdravá.

Regulácia zrážanlivosti krvi – Látky zodpovedné za zrážanie krvi vznikajú s po­mo­cou vitamínu K, ktorý sa môže vstrebávať len vďaka žlči, ktorú produkuje pečeň.

Odolávanie infekciám – V rámci procesu filtrácie pečeň odstraňuje z krvného obehu aj baktérie.

Ukladanie vitamínov a minerálov – Pečeň uchováva významné množstvo vitamínov A, D, E, K a B12, ako aj železo a meď.

Spracovávanie glukózy – Pečeň odstraňuje prebytočnú glukózu (cukor) z krvného obehu a ukladá ju ako glykogén. Podľa potreby môže glykogén premieňať späť na glukózu.

Spracovanie hemoglobínu na využitie jeho obsahu železa (pečeň ukladá železo).

Premena toxického amoniaku na močovinu (močovina je konečným produktom metabolizmu bielkovín a vylučuje sa močom).

Čistenie krvi od drog a iných toxických látok.

Odstraňovanie bilirubínu, aj z červených krviniek. Ak sa bilirubín nahromadí, pokožka a oči zožltnú.

Zúčastňuje sa na termoregulácii.

Choroby pečene

Regresívne procesy – dystrofia (porucha výživy, sprevádzaná tvarovými zmenami, ako sú stu­ko­va­te­nie pečene – steatóza), nekróza (odumretie tkaniva) a atrofia (zmenšenie, zakrpa­tenie).

Cirkulačné poruchy.

Zápaly pečene (hepatitídy) – spôsobené vírusmi, infekčnými alebo toxickými faktormi (alkohol).

Fibróza (zmnoženie väziva) prechádzajúca až do cirhózy.

Vývojové anomálie.

Nádory pečene.

Signály ochorenia pečene

Neustála únava, slabosť, ospalosť.

Strata apetítu.

Strata libida.

Kožné zmeny (škvrny, rozšírené žilky na tvári, hrudníku, žltkasté sfarbenie kože a slizníc).

Precitlivená, svrbiaca pokožka.

Zhoršené trávenie, plynatosť, kŕče.

Nadmerné hromadenie tuku v oblasti brucha.

Opuchy dolných končatín.

Spontánna tvorba hematómov (podliatín).

Zhoršenie psychických funkcií, zmeny nálad.

Lámavé, vrúbkované nechty.

Tlak pod pravým rebrovým oblúkom.

Bolesti kolien, kĺbov, palcov na nohách.

Vyšetrenia pečene

Biochemické vyšetrenie krvi umožňuje rozpoznať a vyhodnotiť patologické zmeny v pe­če­ňo­vých bunkách. Žiadny z tzv. „pe­če­ňo­vých testov“ však nie je špe­ci­fický pre určitý typ poško­denia pečene, preto sa používajú kom­bi­nácie viacerých labo­ra­tór­nych vyšetrení.

Tie môže následne lekár doplniť ďalšími diagnostickými metódami, ultra­so­no­gra­fiou (USG), počítačovou tomo­gra­fiou (CT) a mag­ne­tickou re­zo­nan­ciou (MRI).

Ako si uchovať zdravú pečeň

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť ochoreniu pečene, je zdravý životný štýl.

Vyhýbajte sa drogám – tieto toxíny musí pečeň odfiltrovať a ich užívanie môže spôsobiť dlhodobé poškodenie.

Alkohol pite striedmo – pečeň musí alkohol rozložiť, a i keď to s miernym množstvo dokáže, jeho nadmerné pitie môže spôsobiť poškodenie.

Pravidelne cvičte!
Pravidelne cvičte.
Zdroj: Slovensko proti obezite.

Pravidelne cvičte – pravidelné cvičenie pomôže posilniť zdravie celého tela, vrátane pečene.

Jedzte zdravé potraviny – konzumácia nadmerného množstva tukov môže skomplikovať fungovanie pečene a viesť k jej stukovateniu.

Praktizujte bezpečný sex – používajte ochranu, aby ste sa vyhli sexuálne prenosným chorobám, ako je napríklad aj hepatitída C).

Dajte sa zaočkovať – najmä pri cestovaní sa nechajte zaočkovať proti hepatitíde A a B, ako aj proti chorobám ako malária a žltá zimnica, ktoré sa rozmnožujú v pečeni.

* * *

Slováci však tento životne dôležitý orgán často opomínajú. Slovensko je prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene, teda konečného štádia všetkých chronických chorôb pečene. Vyplýva to zo štúdie uve­rej­ne­nej v roku 2020 v odbornom časopise Lancet Gastro­ente­ro­logy He­pa­to­logy. Ochorenia pečene sú zároveň naj­častej­šou príčinou smrti dospelých na Slo­ven­sku vo veku 25 – 45 rokov.

Príčinou týchto nelichotivých štatistík je okrem konzumácie alkoholu a s ním súvisiacej alkoholovej choroby pečene aj ne­alko­ho­lové stu­ko­va­te­nie pečene (NAFLD).

NAFLD je hlavnou príčinou ochorení a úmrtí súvisiacich s pečeňou. Celo­sve­tová pre­va­lencia NAFLD je 30 % a stále sa zvyšuje, upozorňujú autori štúdie venovanej celo­sve­to­vej epi­de­mi­o­ló­gii nealko­ho­lo­vej tukovej choroby pečene (NAFLD) a ne­alko­ho­lo­vej steato­he­pa­ti­tídy (NASH) uverejnenej v roku 2022.

Čo je NAFLD

Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) je označenie pre celý rad ochorení spôsobených hromadením tuku v pečeni. Zvyčajne sa vyskytuje u ľudí s nadváhou alebo obezitou. Jej včasné štádium zvyčajne nespôsobuje žiadne škody, ale ak sa zhorší, môže viesť k vážnemu poškodeniu pečene vrátane cirhózy. Ak ju, naopak, lekár odhalí včas a lieči sa v počiatočnom štádiu, je možné zastaviť jej zhoršovanie a znížiť množstvo tuku v pečeni.

Vysoká hladina tuku v pečeni sa spája aj so zvýšeným rizikom ďalších závažných zdravotných problémov, ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak a ochorenia obličiek. Ak už cukrovku máte, NAFLD zvyšuje prav­de­po­dob­nosť vzniku srdcových problémov.

I keď je veľmi podobná ochoreniu pečene súvisiacemu s alko­ho­lom (ARLD), NAFLD nie je spôsobená nad­mernou konzumáciou alkoholu.

Vyvíja sa v štyroch hlavných štádiách, pričom u väčšiny ľudí sa vyvinie len prvé štádium, zvyčajne bez toho, aby si to uvedomovali. Ak sa neodhalí a nezvládne, môže postupovať a na­ko­niec viesť k poško­de­niu pečene.

Tieto štyri štádiá sú jednoduché stukovatenie pečene (steatóza), nealkoholová steato­he­pa­ti­tída (NASH), fibróza a na­po­kon cirhóza. Posledná menovaná je naj­váž­nej­ším štádiom, ktoré sa objavuje po rokoch zápalu, keď sa pečeň postupne zmenšuje, stáva sa zjazvenou a hrud­ko­vi­tou. Toto poško­de­nie je trvalé a môže viesť k zly­ha­niu, keď pečeň prestáva správne fungovať, a na­po­kon aj k ra­ko­vine pečene.

Zdroje:


Správu dodala Andrea Hinková z agen­tú­ry Acce­le­rate.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *