Kategórie
Tlačové správy

Neviete, kam s použitým kuchynským olejom?

Existuje jednoduché a praktické riešenie.

Olejko chráni prírodu

Rodičia a deti zapojené do projektu Olejko chráni prírodu nosia použitý kuchynský olej a tuky jedno­ducho ráno do škôlky či školy. Zlozvyk domácností vylievať tento druh odpadu do umý­vadla, toalety, prírody či vyha­dzo­vať ho do ko­mu­nál­neho odpadu totiž pred­sta­vuje riziko pre vodu a pôdu.

Od septembra sa do projektu spoločností ESPIK a BILLA za­re­gistro­valo takmer 300 školských zariadení, ktoré už spoločne vyzbierali viac ako 2 300 kilo­gra­mov kuchynského oleja a tukov. Škôlky a školy sa do pro­jektu môžu zapojiť počas celého roka.

Žiaci, študenti, rodičia, príbuzní alebo zamestnanci škôl majú možnosť po celý školský rok užitočne triediť odpad, pričom do jednej nádoby môžu zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a ži­vo­číš­nych tukov. To zna­mená aj nálev z nie­kto­rých potravín, napríklad sušených paradajok, kon­zer­vo­va­ných rýb či syrov. Vyzbieraný použitý olej je následne ďalej spracovaný. Tento druh odpadu je vďaka správnemu triedeniu zno­vu po­u­ži­teľ­nou surovinou, pričom oleje z domácností sú napríklad hodnotnou zložkou pri výrobe biopalív.

BILLA a ESPIK učia tisíce detí k zod­po­ved­nosti voči našej planéte

„Záleží nám na životnom prostredí, hľadáme riešenia, ako chrániť prírodu a zároveň chceme prinášať príležitosti pre všetkých, ktorým na stave planéty záleží rovnako ako nám. Vďaka každo­den­nému dochádzaniu detí a rodičov do škôlky či školy poskytuje ,Olejko‘ dostupnú a veľmi praktickú možnosť, ako odpad triediť. Veľmi nás tiež potešilo, ako sa k tejto výzve postavili školy a škôlky, ktoré kreatívne a pútavo šírili infor­má­cie o projekte a správnom triedení odpadu cez vlastné videá a fotografie na svojich sociálnych sieťach,“ povedala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA.

Myšlienka správneho nakladania s použitým kuchynským olejom a tukmi oslovila už viac ako 280 škôlok a škôl naprieč celým Slovenskom. Výzva chrániť prírodu a edukovať celé rodiny sa zapáčila najmä materským školám, ktoré tvoria polovicu zo všetkých registrovaných zariadení. Doposiaľ sa vyzbieralo viac ako 2 300 kilogramov použitého jedlého oleja a tukov.

„Prax nám ukázala, že deti sú oveľa prístupnejšie pri téme ochrany životného prostredia, preto vznikla myšlienka priniesť ,Olejka‘ do škôlok a škôl. Potvrdilo sa nám, že mladá generácia sa zaujíma o prírodu, hľadá a využíva príležitosti, ako ju chrániť a starať sa o ňu. Zároveň vidíme, že rodičia svoje deti v týchto krokoch radi podporujú a motivujú. Tento projekt nie je iba o správnom triedení, ale aj o vzdelávaní. Tisíce detí na Slovensku už vďaka ,Olejkovi‘ vedia, že každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia jednoduchými a možno navonok malými, ale účinnými krokmi, pre spoločnú lepšiu budúcnosť,“ povedala Mgr. Michaela Hlinková, koordi­ná­torka projektu z firmy ESPIK.

Na ochranu prírody nikdy nie je neskoro

Materské, základné aj stredné školy sa do projektu „Olejko chráni prírodu“ môžu registrovať počas celého roka na stránke Olejko.sk. Po schválenej registrácii budú do areálov prihlásených škôl umiestnené špeciálne nádoby určené na triedenie použitého kuchynského oleja a tukov.

Foto:

Zľava: Michaela Hlinková (ESPIK) a Jana Gregorovičová (BILLA)
Zľava: Michaela Hlinková (ESPIK) a Jana Gre­go­ro­vi­čo­vá (BILLA).
Deti zo Základnej školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej
Deti zo Základnej školy Ivana Bra­nislava Zocha v Re­vú­cej.
Žiaci z Cirkevnej spojenej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove
Žiaci z Cirkevnej spojenej školy sv. Mar­ti­na vo Hviezdo­sla­vo­ve.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Jedna odpoveď na “Neviete, kam s použitým kuchynským olejom?”

Firma ESPIK, s 11-ročnou históriou v oblasti zberu a likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov, má najväčšie pokrytie poskytovaných služieb na Slovensku. Pomáha pri plnení zákonných povinností v oblasti likvidácie kuchynského odpadu, potravín po záruke, použitých jedlých olejov a tukov. Zároveň zabezpečuje čistenie lapačov tukov a evidenciu odpadov. Firma spolupracuje so zákazníkmi z rôznych sektorov ako HORECA, školstvo, zdravotníctvo, potravinová sféra, samosprávy a iné. A to s cieľom legislatívne správneho nakladania s bioodpadmi s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *