Kategórie
Osobné

Krv zloduchov

Poviedka.

Netvor v rieke

Mŕtvola plávala na hladine a bola holá. Nikto nevedel prísť na to, prečo.

Ľudia ju videli a čudovali sa, čo robí mŕtvola v rieke.

„Prečo je holá?“ pýtali sa.

Na to nevedel nikto odpovedať. Ani nevedeli, ako sa dostala na hla­dinu, a kto ju tam dal. Bolo to pre nich záhadné. Tak len stali a ču­do­vali sa, kým mŕtvola zatiaľ plávala preč. Do iných neznámych vôd. Nebola to obyčajná mŕtvola, ale samotný štátny úradník vy­so­kého posta­venia. Zabil ho policajt, keď mu odmietol dať peniaze, ktoré si nezaslúžil. Namieril naňho pištoľ a ihneď bolo po ňom.

Ľudia sa pýtali, či je to niekto z nášho mesta.

„Poznáme ho, je nám známy,“ povedal ktosi.

A v tom malý chlapec prehovoril: „To je úradník, ktorý chodil s mojou mamou.“

Je mu ľúto, že je mŕtvy, ale kto ho dal na vodu?

„Vyslobodím ho,“ riekol, a tak sa aj stalo.

Malý chlapec skočil do vody a plával, čo mu sily stačili.

„Zachránim ho, bol ku mne vždy dobrý,“ pomyslel si.

A tak sa stalo. Chcel ho zachrániť… veľmi chcel, ale zhora ho zadŕžali čiesi ruky a ta­jomný hlas povedal:

„Nechaj ho, lebo sa to neskončí dobre.“

„Ale prečo?“ opýtal sa malý chlapec.

„Lebo sa utopíš aj ty.“

„Viem predsa dobre plávať,“ povedal chlapec.

A plával. Plával tak rýchlo, ako vedel, aby zachránil dotyčného.

Avšak, čo sa nestalo. Keď ho vyniesol na breh, zrazu ho akási sila po­to­pila do vody a klesol na dno. Okolo neho bola čierňava.

„Už je so mnou koniec.“

Okolo neho plávali netvory, v podobe rýb, škriatkov a upírov. Premieňal sa na mloka, ktorý bol skom­bi­no­vaný s kro­ko­dí­lom, a hútal, koho prvého zožerie. Mal rád ľudí a nechcel ublížiť, avšak… nedalo sa inak!

„Už to mám,“ pomyslel si, keď bol v role divého mä­so­žra­vého kro­ko­díla.

„Urobím zle ľudom, ktorí chceli zahubiť človeka, ktorého som zachránil. Neprídu na to, že som to bol ja.“

Vynoril sa z brehu, okolo neho išli práve dvaja podozriví. Zahryzol sa im postupne do nôh, najskôr jednému, potom druhému. A na­ko­niec ich doka­ličil celých.

„Konečne už nebudú robiť zle ľudom,“ tešil sa.

Potom sa premenil opäť na človeka, na chlapca, ktorý bol dobrý, spria­te­lený s kaž­dým a zmie­rený s osudom, že ho toto pozna­čilo naveky.


Autorka: Lesana Královičová je členka Únie ne­vi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska (ÚNSS). Má rada divadlo, kultúru, knihy a cho­de­nie do prí­ro­dy. Písanie jej robí radosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *