Kategórie
Tlačové správy

Počas Vianoc Slováci na kvalite nešetria, ukázal prieskum

Exkluzívne menu si pripravia s pro­duktmi BILLA Premium.

Vianoce

Blížiace sa vianočné sviatky sú pre ľudí na Slovensku obdobím, keď sebe a svojej rodine doprajú potraviny tej naj­vyš­šej kvality. Do nákupných košíkov si tiež vkladajú potraviny, ktoré počas bežného roka ne­kon­zu­mujú. Vyply­nulo to z prieskumu spoločnosti BILLA, ktorý sa zameral na trávenie Vianoc v slovenských domác­nostiach. Uve­do­mu­júc si zvýšený záujem o kvalitné potraviny s pridanou hodnotou BILLA v súčasnosti roz­ši­ruje sor­ti­ment svojej značky BILLA Premium. Značka tiež dostáva nový, ele­gan­tnejší vizuál.

Pre 95 % ľudí je na Vianoce najpodstatnejšie tráviť čas v kruhu svojich blízkych, dôležitosť však Slováci prikladajú tiež oddychu, tej správnej vianočnej atmosfére či tradíciám. Aj takéto zistenia priniesol toho­ročný vianočný prieskum spoločnosti BILLA. [1] Hoci sú Vianoce späté s materiálnymi darmi, ich prijímanie je podstatné len pre tretinu ľudí. Naopak, ak by Slováci mohli blízkym darovať nehmotné kvality, obdarovali by ich srdečnosťou, optimizmom, humorom či pokorou.

„V prieskume sme tiež zistili, že najobľúbenejšou vianočnou aktivitou Slovákov je sle­do­va­nie rozprávok – film Tri oriešky pre Popolušku napríklad zvykne sledovať až 9 z 10 ľudí, pričom naj­čas­tejšie si pri ňom po­chut­ná­vajú na koláčoch, orieškoch alebo čipsoch. Medzi ďalšie pre­fe­ro­vané sviatočné aktivity patrí zdobenie vianočného stromčeka, návšteva blízkych či pečenie sviatočných cukroviniek,“ povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti BILLA.

Najčastejšie ľudia vianočné zvyky preberajú od svojich rodičov, prípadne ich kombinujú s tradíciami partnerovej rodiny. Pätina opýtaných oslavuje vianočné sviatky dva­krát.

Na sviatočnom stole len to najlepšie

Ako ďalej vyplýva z prieskumu BILLA, Slováci si počas Vianoc radi vychutnávajú dobré jedlo – vyjadrili sa tak štyri pätiny ľudí (82 %).

„Najobľúbenejším sviatočným pokrmom sa stala kapustnica, na ktorú nedá dopustiť štvrtina opýtaných. Do top trojky vianočných pochúťok sa okrem nej dostali zemiakový šalát a kapor. O tejto rybe, podobne ako o oblátkach, ananáse, figách či datliach sa ľudia vyjadrili, že si ich kupujú iba počas vianočného obdobia,“ vysvetlila Kvetoslava Kirchnerová.

Keďže Vianoce sa považujú za čas hojnosti a štedrosti, ľudia tiež viac prihliadajú na potraviny vysokej kvality, ktoré nie sú celo­ročne bežnou súčasťou ich nákupov. Každý piaty Slovák nešetrí na vianočnej rybe, a vo vy­so­kej kvalite si ľudia zvyknú dopriať aj ovocie, mäso či alkohol.

Jedlo si treba vychutnať

Vianočné sviatky s puncom najvyššej kvality prináša spoločnosť BILLA, a to vďaka svojej značke BILLA Premium. Ide o potraviny vyrobené z prvo­tried­nych surovín, vyzna­ču­júce sa plnou chuťou i vôňou, po­chá­dza­júce od prísne pre­ve­re­ných do­dá­va­teľov. Sieť super­mar­ketov mo­men­tálne sor­ti­ment BILLA Premium rozširuje o nové výrobky, aby zákazníkom pomohla dopriať si naj­krajšie sviatky v roku kvalitne a chutne. Novinkami tejto značky sú napríklad extra panenský olivový olej gréckeho pôvodu (100%), saláma s hľuzovkou, hľuzovkové čipsy, lávový koláčik vyrobený z belgickej čokolády alebo syr gouda, ktorý zrel naj­me­nej 12 mesiacov. Na mo­der­nejší a ele­gan­tnejší sa mení aj dizajn pro­duk­tov BILLA Premium.

„S našou značkou BILLA Premium si zákazníci môžu doslova vychutnať život. Na týchto potravinách si dávame mimo­riadne záležať a prinášame v nich tie naj­exklu­zív­nejšie chute. Počas vianočných sviatkov zákazníci určite ocenia výberové syry, šunky, cestoviny či oleje, ale aj rôzne druhy cukroviniek. Vďaka značke BILLA Premium ľudia pozdvihnú svoje sviatočné deli­ka­tesy na novú úroveň, či už majú v pláne pripraviť tradičné rodinné menu alebo ozvláštniť svoj receptár ino­va­tív­nymi vianočnými tipmi,“ uviedla Kvetoslava Kirchnerová.

Foto:

Extra panenský olivový olej gréckeho pôvodu (100%)
Extra panenský olivový olej gréckeho pôvodu (100%).
Lávový koláčik vyrobený z belgickej čokolády
Lávový koláčik vyrobený z belgickej čokolády.
Syr gouda, ktorý zrel najmenej 12 mesiacov
Syr gouda, ktorý zrel najmenej 12 mesiacov.

[1] Prieskum Vianočná kampaň vypracovala pre spoločnosť BILLA v októbri 2023 na vzorke 506 respon­den­tov agentúra 2muse na základe kvan­ti­ta­tív­neho ad-hoc prieskumu reali­zo­va­ného formou online panela s riadeným prístupom. Zber dát prebiehal v termíne 25. – 26. 10. 2023.

Autorka: Ing. Kvetoslava Kirchnerová.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CATIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *