Kategórie
Tlačové správy

Rozlúčka s letom v zoo bude nezabudnuteľná

ZOO Bratislava pozýva na Festival zábavy a smiechu.

Festival zábavy a smiechu
Festival zábavy a smiechu.

Všetky deti hor sa do zoo! V sobotu 9. sep­tem­bra sa v zoo koná je­di­nečný Festival smiechu a zábavy. Príďte sa roz­lúčiť s letom tancom, spevom a skvelou náladou. Ručíme, že za­bud­nete na všetky povin­nosti!

Festival smiechu a zábavy bude prebiehať počas celého dňa a jeho program bude naozaj pestrý.

V lesíku nad výbehom levov bude o 10.30 h a o 15.00 h pred­sta­venie DREVENÉHO DIVADLA pána Milka. Kúpil jedno­duchý voz, zhodil vlečku a posta­vil naň marin­gotku. „Pojazdné Drevené divadlo je cesta do mi­nu­losti. Bol to dobrý nápad predstaviť deťom krásne pred­sta­venia na ne­tra­dič­nom mieste,“ prin­ci­pál uni­kát­neho Dreveného divadla, Ladislav Milko.

Drevené divadlo
Drevené divadlo.

Ďalšie časti programu sa konajú neďaleko detského ihriska pri pla­me­nia­koch, kde vás o 11.30 h a o 16.00 h očarí kon­cer­tom víla TINTI LINTI. Tinti Linti je nový detský projekt, v ktorom sku­točná víla Linti spolu s Tinti skú­majú zázračné ríše plné magických bytostí. Spolu sa snažia deti viesť k nežnému, jemnému, úprimnému a pek­nému sprá­va­niu k svojmu okoliu a k sebe samým.

Chcete sa stať na chvíľu cirkusantom? Navštívte inter­ak­tívny cirkusový work­shop pre deti, ktorý pri­pra­ví zosku­penie CirKusKus. Bude sa konať o 13.00 h pri no­so­rož­coch a o 17.00 h pri detskom ihrisku pri pla­me­nia­koch. Vyskúšajte si základné cirku­sové triky, naučte sa roz­točiť tanierik na pa­ličke, žonglovať, či chodiť po lane. Nie je to také ťažké, ako sa zdá…

Zoo Bratislava

Premeňte svoje dieťa na klauna či vílu. Ma­ľo­va­nie na tvár nájdete v altánku oproti med­ve­ďovi od 10.00 do 17.00 h. Na Vzde­lá­va­com ostrove sa deti hravou formou naučia zau­jí­ma­vosti z ríše zvierat. Nájdete ho pri detskom ihrisku pri pla­me­nia­koch v čase od 10.00 do 15.30 h. Zoberte deti, rodičov, známych aj ne­zná­mych a zažite v zoo deň plný radosti a po­ho­dy na Festivale smiechu a zábavy. Tešíme sa!

ZOO Bratislava

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *