Kategórie
Tlačové správy

Nesúhlasíme s vyššími daňami pre viacpodlažné budovy

Tlačová správu strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k zámeru ministerstva financií zvýšiť dane pre vlastníkov viac­pod­laž­ných stavieb.

SASKA nesúhlasí so zámerom ministerstva financií zdaniť viac­pod­laž­né stavby bez toho, aby prišlo k zní­že­niu inej dane.

„Vyššie dane sú pre nás červenou čiarou. Sme jediní, ktorí dlho­dobo bojujú za to, aby sa celkové daňovo-odvodové za­ťa­že­nie na Slo­ven­sku ne­zvy­šo­va­lo. Naj­novšie však ministerstvo financií pripravuje návrh na zvýšenie daní z ne­hnu­teľ­ností pri viac­pod­laž­ných stavbách. Týmto návrhom vraj chce zdaniť viac­pod­laž­né budovy efektívne. Deje sa to ale bez toho, aby ministerstvo jasne preukázalo, ako si túto efektívnosť predstavuje. Ak sa chce ministerstvo úradníckej vlády pustiť do zvy­šo­va­nia daní, musí uviesť, o koľko chce danú daň zvýšiť, a naopak, ktorú inú daň plánuje znížiť. V opačnom prípade nemôže od nás očakávať žiadnu podporu,“ uviedol predseda SASKY Richard Sulík.

Rada pre ekonomický rast SASKY vníma zámer ministerstva financií ako snahu vlády uspokojiť situáciu v samo­správach, ktoré mo­men­tálne čelia nižším príjmom z po­die­lo­vých daní v dôsledku ne­pre­mys­le­ných po­pu­lis­tic­kých krokov hnutia OĽANO.

„Mestá a obce majú daňovú politiku v oblasti daní z ne­hnu­teľ­nosti v značnej miere vo svojich rukách. Je len na nich, ako sa postavia k výške miestnych daní. Spomínané ustanovenia dávajú samospráve vhodné nástroje na vlastnú daňovú politiku, ktorá sa opiera o dobré poznanie situácie v danom meste či obci. Paušálny a plošný prístup v tejto oblasti je preto skôr nežiadúci,“ hovorí predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet; a člen Rady pre ekonomický rast Marián Viskupič.

„Vo všeobecnosti je navyše preukázané, že vyšší eko­no­mický rast nie je možné dosiahnuť prostredníctvom zvyšovania daňového zaťaženia. Naopak, vyšší eko­no­mický rast dosahujú štáty s nízkymi daňami a ich efektívnym výberom,“ doplnil na záver člen odbornej rady SASKY Martin Barto.

Pozri: Ministerstvo chce zvýšiť dane z nehnuteľností, návrh je medzikrokom k prípadnému zavedeniu hodnotového zdaňovania.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *