Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame zlepšovať život ľudí v pohraničných regiónov

Turizmus, kultúru, ekologické formy dopravy aj lepšiu spoluprácu v slovensko-poľskom pohraničí podporí viac ako 31 miliónov eur z nových výziev programu Interreg PL-SK.

Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko sú v novom programovom období vyhlásené ďalšie tri výzvy.

Spolu až 31 miliónov eur je v nich určených na rozvoj kultúry, udržateľného cestovného ruchu, ekologické formy dopravy či na lepšiu spoluprácu na oboch stranách slovensko-poľskej hranice. Samo­správy, organizácie zo štátnej správy aj z ne­zis­ko­vé­ho sektora, malé a stredné podniky a miestne partnerstvá sa môžu uchádzať o podporu svojich zámerov do konca septembra.

„S Poľskom nás spája nielen spoločné prírodné bohatstvo Tatier či Polonín, ale rovnako aj zodpovednosť za zachovanie nášho spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Preto sa v rámci programu Interreg sústredíme tiež na rozvoj udržateľného cestovného ruchu, ktorý je základným kameňom miestnej ekonomiky v pohraničí. V najnovšej výzve tak napríklad podporíme lepšiu dostupnosť atraktívnych turistických destinácii s cezhraničným významom verejnou a ekologickou dopravou,“ uviedol minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.

V aktuálnom 2. kole výziev Interreg PL-SK sú výzvy vyhlásené do 29. septembra v troch oblastiach:

  • posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie (podpora 25,5 milióna eur)
  • zlepšenie dostupnosti atraktivít cestovného ruchu s cez­hra­nič­ným významom zavedením verejnej dopravy a/alebo iných ekologických dopravných prostriedkov v mimo­mestských oblastiach (podpora 3 milióny eur)
  • posilňovanie inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej moci (2,6 milióna eur)

Podmienkou pre prihlásené projekty je, aby ich výstupy boli plánované v partnerstve aspoň jedného subjektu zo Slovenska aj z Poľska a mali cez­hra­nič­ný presah, spoločné ciele či riešenia.

Na program Interreg PL-SK je v novom období určených takmer 130 miliónov eur. Prvé kolo výziev zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, podporu a ochranu biodiverzity a zlepšenie ciest bolo vyhlásené od decembra minulého roka do konca marca tohto roka. Prišlo spolu 51 projektov, do ktorých sú zapojení aktéri z oboch strán hranice, a ktoré sa aktuálne hodnotia.

Do územia programu Interreg PL-SK patrí na slovenskej strane Žilinský a Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves. Na poľskej strane ide o južné okresy Sliezského, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva.

V uplynulom programovom období patril program Interreg PL-SK k najúspešnejším eurofondovým programom. Z programu sa podporilo 90 projektov a viac ako 450 mikro­pro­jek­tov. Zmodernizovalo sa napríklad takmer 200 kilo­metrov ciest II. a III. triedy. Do vzdelávacích aktivít a školení v pohraničí sa zapojilo vyše 23 000 účastníkov. Obnovilo sa 400 kultúrnych a prírodných pamiatok a vybudovalo a označilo 3 000 kilo­metrov cez­hra­nič­ných rekreačných chodníkov (náučné chodníky, turistické trasy, cyklotrasy).

Jedným z príkladov je medzinárodná Trasa valašskej kultúry, ktorá mapuje históriu pastierstva – Valachov a ich dedičstvo. Náučný chodník vedie pozdĺž celého Karpatského oblúka, po stopách valašských putovaní a osídľovania a spája tieto miesta so živými pastierskymi tradíciami, ako sú remeselné dielne a kultúrne akcie.

Jedinečným projektom sú Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia. Projekt sa venuje pod­halským rašeliniskám, ktoré rastú v Tatrách už tisíce rokov a vytvárajú svojráznu krajinu borín a močarísk. Tento naj­väčší cez­hra­nič­ný komplex rašelinísk v Karpatoch sa rozprestiera na juhu Malopoľska a na severe Žilinského kraja. Je to veľmi vzácny biotop, ktorý je domovom pre mnohé chránené druhy zvierat, rastlín a hmyzu. Spomedzi niekoľko stoviek projektov z celej Európy ho Európska komisia vybrala medzi 21 finalistov súťaže RegioStars Awards 2018, v ktorej súťažia najoriginálnejšie projekty podporené z európskych fondov.

Vďaka ďalšiemu projektu – Cesty okolo Tatier – sa na slo­vensko-poľskom pohraničí vybuduje 250 kilometrov cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Cesta vedie historicko-kultúrnymi lokalitami Tatier od Podhradia, cez Spiš, Liptov až po Oravu.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *