Kategórie
Tlačové správy

Jar patrí dobrovoľníkom, ktorí sadia budúcnosť

Teraz hľadáme vaše nápady aj na jesenné výsadbové projekty.

Sadíme budúcnosť

Banská Bystrica – Aj túto jar sa darí vracať do krajiny život v podobe nových stromov. Tie aktívni dobro­voľníci vysadili v deviatich lokalitách v rámci celého Slovenska, najmä tam, kde zeleň najviac chýba a pomôže krajine. Program Sadíme budúcnosť, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, teraz otvára nové grantové kolo pre všetkých záujemcov, ktorí chcú sadiť stromy túto jeseň. Viac podrob­ností nájdete na stránke Sadíme budúcnosť.

Program Sadíme budúcnosť podporuje snahu komunít i jednotlivcov pri zmyslu­plných výsadbách drevín v otvo­renej krajine či sídelnom prostredí. V jarnom grantovom kole, ktoré prebieha v období od marca do mája, program podporil deväť lokalít sumou až 25 400 eur.

Na výbere projektov sa podieľala odborná porota a sú paletou dobrých príkladov, ako sadiť stromy a meniť ráz krajiny s citom, úctou a ohľadom na udržateľnú budúcnosť. V meste Trstená na Orave vznikol nový ovocný sad priamo na sídlisku, pôvodný sad sa obnovoval na Bukovej hirke, v extra­viláne obce Bukovce. V známej rekreačnej loka­lite Banisko v Brezne podporili už existu­júci sad ďalšími stromami na dvoch miestach a podpora mierila aj do Rimavskej Soboty a geno­fondového sadu občianskeho združenia ZOGOR, ktorí zachra­ňujú pôvodné druhy a odrody ovocných stromov regiónu Gemer. Úspešný bol aj projekt v obci Halič, kde sa dobro­voľníkom, ktorí si stromčeky adoptovali, podarilo vysadiť až 250 kusov popri novej cyklo­trase. V obci Dlhá nad Váhom zas miestni vysadili vetro­lam, ktorý slúži aj ako bio­koridor a priro­dzene tak odde­ľuje obytnú časť obce. Výsadby sa dočká ešte projekt Ovocný sad na Rytierovom dvore v Horných Zahoranoch, na Látkach bude vysádzať ovocné stromy ne­formálna občianska iniciatíva a v Novom Ruskove plánujú výsadbou stromov ochrániť rybník pred silným vetrom v poľno­hospo­dárskej krajine.

Jesenná grantová výzva

„Aj túto jeseň chceme podporiť všetky dobré nápady na výsadby stromov v krajine, mestách a obciach, s ktorými prídu dobro­voľníci z aktívnych komunít. Nové grantové kolo a možnosť podať svoj projektový návrh otvárame 17. apríla, žiadosť možno podať až do 9. júna 2023 do 16.00 prostred­níctvom online formulára. Aj ;tento­raz budú naši hodnotitelia dbať na komu­nitný rozmer výsadieb, vhodný výber drevín a ich pôvod, na význam výsa­dieb pre kra­jinu či spolu­prácu s odborníkmi. Pri hodnotení sa tiež bude pri­hliadať na roz­počtové výcho­diská žiadostí, efektívne vy­nakla­danie zdrojov grantu a tiež následnú staro­stlivosť, ktorá je pre stromy najmä v prvých rokoch po výsadbe kľúčová,“ hovorí Martina Hromadová, programová mana­žérka programu Sadíme budúcnosť z Nadácie Ekopolis.

Nadácia Ekopolis ako organizátor iniciatívy Sadíme budúcnosť vďačí za podporu gene­rálnemu partnerovi GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ale aj finančným partnerom iniciatívy a finančným partnerom výsadieb: Nadácii Slovenskej spori­teľne a spoločnostiam Kaufland, L’Oréal, Answear.sk a Unilever, ktorí podporujú zmyslu­plné a užitočné aktivity lokálnych združení či obcí, ktorým záleží na budúcnosti a kvalite životného prostredia. Dôležitým partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je tiež spoločnosť SLOVNAFT, a.s., ktorá pro­stred­níctvom grantového programu Zelené oázy v roku 2023 pod­poruje v 26 projektoch výsadby stoviek stromov.


Autorka: Martina Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *