Kategórie
Osobné

Vianoční anjeli

Zima bola tohto roku naozaj krásna a biela.

Deti nádeje (Cesta svetla 2021)
Foto: Silvia Ťapáková: Deti nádeje (Cesta svetla 2021).

Veľké vločky padali na všetko okolo, a bolo to neuve­riteľné. Krásne, také ako z iného sveta. Deti sa hrali v parku,bolo im veselo. Guľovali sa, naháňali a občas sa aj poklbčili. Tieto zimné rado­vánky trvali až kým sa ne­začalo stmievať, a to už rodičia volali svoje rato­lesti domov. Bolo im ľúto, že sa musia rozlúčiť, ale už sa tešili na ďalší deň. Vonku ostala iba malá skupinka, dvaja chlapci a tri dievčatá, ale aj tí sa napokon pobrali domov, pretože bol Štedrý večer a už sa tešili na parád­nu večeru a na darčeky pod stromčekom.

Veď ducha Vianoc bolo cítiť aj v povetrí. Miško sa poberal domov sám, bez kama­rátov, nikoho nemal, len starú mamu a tá bola chorá. Veľmi chorá a nemala nikoho, len jeho a ešte sestru, ktorá žila v ich meste kúsok od nich. Boli len dvaja… on a ona… Rodičia mu odišli za lepším životom, a tak žil len s ňou. Nemali sa ktovie ako dobre, zo starkinho dôchod­ku sa dôstoj­ne žiť nedalo. Stále boli chudob­ní, nemali z čoho platiť byt, ani elektrinu, nič. Prišiel domov, a tam ho privítala hustá tma… ako zvy­čajne. Žiaden roz­žiarený stromček, žiaden slávnostne prikrytý stôl, len tma a hlboké ticho. Ani len rádio nehralo. Do chlapcovho srdca sa začal za­krádať smútok.

Nič nenaznačovalo v tejto domácnosti, že je tu čas lásky a radosti. Žili v malom byte, v pavla­čovom dome. Mali len dve malé izby a kuchyňu, skromne zariadený bytík. Ani len tele­vízor nemali, ich spoločníkom bolo rádio. Zato sa poznali so všetkými susedmi, ako to v pavla­čových domoch býva – každý ti vidí až do hrnca. Ale s nimi mali dobré vzťahy.

Tieto Vianoce nemali ani stromček, lebo si ho nemali z čoho kúpiť. Sadol si na posteľ a plakal, plakal a plakal. Bolo mu ľúto, keď si pred­stavil, že jeho kama­ráti majú stromček a vianočnú náladu, bývajú v modernom byte s plazmovým tele­vízorom, a oni majú len rádio. Stará mama spala, ako vždy, málo­kedy bola hore. Na­pokon ju Miško zobudil s tým, že sú Vianoce, a že by mali ísť aspoň veče­rať, keď je taký iný deň. Darčeky si ne­kupovali dlho, nemali za čo. Starká bola chorá a on chodil do školy a učil sa. Zapli si teda rádio, z ktorého sa rozo­zvučali koledy a sadli si k jedno­duchej večeri. Bola skromná, ale stála za to. Bola to po­kojná večera, ničím ne­rušená. Mala atmosféru, koledy ju navodzo­vali, a predsa im niečo chýbalo…

Ďalší člen rodiny – dedo, ktorý zomrel len pred mesiacom, a darčeky, ktoré si nemohli dovoliť.

Dlho sa zhovárali, o všeličom… o rodine, o dedkovi, o Miškových rodičoch, dlho predlho a nálada v dome bola depresívna. Predstavovali si susedov, ktorí sa tešia z darčekov, maličkostí a oni nemajú nič… Mrzelo ich to. Keďže boli hlboko veriaci, pred polnocou sa pobrali do kostola na pol­nočnú omšu. Viera v ich živote znamenala veľa, našli sa v nej. Kráčali zasneženým mestom, chlapec a stará mama. Sneh padal, vločky sa im zabárali do oblečenia a nasávali studený vianočný vzduch. Bolo to také pekné ako dávno nie. Chodili do obľúbeného kostola na malom námestí blízko ich domova. Sadli si do lavice a omša začala. Začal hrať orgán, a dali sa spievať Tichá nocBúvaj dieťa krásne. Potom nasledovala kázeň starého pána farára, a oni pozorne počúvali. Hovoril o zázrakoch tejto tajomnej a čarovnej noci, a Miško si pomyslel, že škoda, že ne­lietajú anjeli. Mohli by spraviť zázrak. Zdravili sa so susedmi, a počúvali pozorne celú omšu, veď slová pána farára im vlievali do žíl novú nádej.

Po omši šli k babkinej sestre, jedinej príbuznej, ktorú mali, tiež bývala blízko a bola osamelá. Zdržali sa u nej chvíľu, vypili čaj a odišli domov. Keď kráčali smerom k domovu, mali pocit, že je to noc zázrakov, všade lietajú anjeli a mohli by im splniť želania ako v Španielsku traja králi. A sneh padal ešte viac a ešte hustejšie. Ľudí skoro nebolo vidieť vonku, všetci boli zalezení doma. Keď prišli do svojho skromného bytu, a domova, našli pod oknom baličky. Boli dva. Bolo napísané na nich: Pre našich obľúbených ľudí od anjelov strážnych. Miško sa zaradoval.


Autorka: Lesana Královičová je členka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Má rada divadlo, kultúru, knihy a chodenie do prírody. Písanie jej robí radosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *