Kategórie
Humanizmus

Linka detskej istoty oslavuje dnes už svoje 27 narodeniny

Keď sa oslavuje nejaké výročie, patrí k tomu asi prirodzene aj rekapitulácia.

Linka detskej istoty

Rekapitulácia zo života Linky

Sme prvou non-stop, bezplatnou, anonymnou linkou pre deti a mládež v Slovenskej republike. Už 27 rokov Linka detskej istoty prevádzkuje Linku pomoci pre deti a mladých ľudí na tel. č. 116111 a odvtedy sa na službách prestriedalo viac ako 800 poradkýň a poradcov z radov pomáhajúcich profesií (psychologičiek a psychológov, sociálnych poradkýň a poradcov, špeciálnych či liečebných pedagogičiek…), ktorí okrem VŠ vzdelania, musia absolvovať aj špeciálny odborný výcvik v dištančnom poradenstve a množstvo nadstavbových vzdelávaní. Doteraz sme odslúžili 9 862 dní a nocí. Na Linke sa teda nepretržite 27 rokov non-stop odpovedá na telefonáty a už 20 rokov sa každý deň četuje a odpovedá na e-maily. Každoročne riešime viac ako 100 000 kontaktov a za 27 rokov to je spolu už viac ako 3 milióny.

Za každým telefonátom (četom, e-mailom) na Linke je na jednej strane príbeh dieťaťa či mladého človeka – teda 3 milióny osudov, problémov, starostí, obáv, neistoty, trápení, samoty, úzkostí, strachu, ale i otázok, zvedavosti, skúšania či radosti. Na strane druhej toľkokrát poskytnutá pomoc zo strany našich poradkýň a poradcov – prijatie, vypočutie, povzbudenie, psycho-sociálne poradenstvo, emocionálna podpora a komunikácia, informácie, prevencia, či krízová intervencia – podľa potreby s trpezlivosťou, chápajúco, neodsudzujúco, odborne, veku primerane a v najlepšom záujme dieťaťa. Je to pomoc poskytovaná vytrvalo, s pokorou, s neuveriteľným nasadením a nadšením prináležiacim pomáhajúcim profesiám.

Mgr. Táňa Ivanič Rybanská, programová riaditeľka LDI: „Na Linke sa pracuje vždy v tandeme supervízor a poradca, niekedy je však na službe súbežne aj viac poradcov – ich počet variuje ideálne podľa dopytu – teda množstva volaní detí a mladých ľudí, často však skôr podľa toho, koľko financií sa nám, ako neziskovej organizácii, podarí na našu prevádzku získať. Žiaľ, stále máme v niektoré dni viac ako 300 zmeškaných hovorov, na ktoré nestihneme odpovedať.“

Linka detskej istoty vznikla v roku 1996 pod krídlami UNICEF-u a svoju činnosť postavila na základoch Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý dôsledne pri svojej práci dodržuje a dbá na jeho uplatňovanie, ako i na presadzovanie práv detí na Slovensku – Linka je k dispozícii pre všetky deti a mládež, ktorí žijú na území SR.

Postupne naša organizácia rozširovala svoje služby a v roku 2008 sme spustili aj Krízovú linku pre hľadané a nezvestné deti na tel. č. 116000, ktorá tiež funguje non-stop, bezplatne a anonymne pre deti odídené, stratené, unesené, ako i pre ich rodinných príslušníkov. Prevádzkujeme aj Poradňu Odpíšeme Ti – kde pomáhame riešiť situácie, ak ste sa stali obeťou šikany alebo ste boli jej svedkom, tiež Poradňu Linka PomocOn-line poradňu www.ldi.sk – naše četové poradenstvo v súčasnosti funguje na 9 webových stránkach a prevádzkujeme aj 3 e-mailové poradne.

Služby však dlhé roky poskytujeme aj dospelým (rodičom, príbuzným, pedagógom, školským psychológom, vychovávateľom a ďalším pracovníkom s deťmi), ktorí sa na Linku detskej istoty obracajú v záujme detí a mládeže. Naši supervízori im pravidelne poskytujú špecializované poradenstvo prostredníctvom Sociálno-právnej poradne LDI a Psychologickej poradne LDI. A od minulého roku prevádzkujeme každý utorok aj Linku dôvery v ukrajinskom jazyku na tel. č. 0800 500 500.

Za roky nášho pôsobenia sú to aj desiatky úspešne zrealizovaných projektov v spolupráci s partnermi; za všetky spomeňme projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, napríklad Projekt AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života! – zavedenie pohotovostného systému na záchranu detí pre SR; Projekt Čítajme si – Linka zrealizovala už 13 ročníkov tohto celoslovenského detského čitateľského maratónu; Projekt Participácia detí – Trieda bez šikanovania – príručka pre učiteľov a kniha očami detí: Počúvaj ma; populárny projekt Ovce.sk, ktorý bol preložený do mnohých jazykov; Projekt za bezpečnejší internet www.pomoc.sk; Projekt Kyberšikanovanie a mnohé ďalšie.

Linka detskej istoty 21 rokov pracovala aj v oblasti terénnej práce a osobných intervencií, v súčasnosti pôsobíme dištančnou formou.

Naše základné zásady poskytovania služieb sú 24/7 NON-STOP prevádzka, BEZPLATNOSŤ – z každej siete je volanie úplne zadarmo a platí u nás ANONYMITA – teda nikto, kto na Linku 116111 zavolá, nemusí povedať ani svoje meno, ani odkiaľ volá, ani kde býva, nič si nenahrávame a počas rozhovoru nám volajúci môže povedať iba toľko, koľko bude sám chcieť. Obsah hovorov nikde neuverejňujeme. Linka je odborne garantovaná a dodržiava medzinárodné štandardy kvality práce liniek.

Záväzok do budúcna

Keďže telefóny na našej Linke stále zvonia, náš tím odborníkov – nadšencov má záujem i morálny záväzok naďalej pomáhať. Jasný odkaz Linky detskej istoty pre deti a mladých ľudí je: sme tu pre vás – vždy, keď to potrebujete! Naše tel. číslo je 116111 – je to šesť čísiel, ktoré stojí za to si ich zapamätať!

K oslave patri aj poďakovanie

Samozrejme, bez pomoci našich partnerov a podporovateľov by to nešlo. Vďaka spoločnosti Orange sa môžu deti a mládež dovolať na Linku 116111 z každej siete na Slovensku úplne bezplatne a vďaka Nolimit Developers a ich Livechatoo môžu s nami četovať! Vďaka Nadácii Orange, Nadácii Markíza, Nadácii Donio, Nadácii Volkswagen, UNICEF, CHI, E-Slovensko, ako i vďaka podpore z Úradu vlády SR a ministerstiev SR, ako i mnohých ďalších spoločností a verejnosti, ktorí v priebehu pôsobenia Linky detskej istoty podporili našu činnosť v prospech miliónov detí – oslavujme, že spoločnými silami vieme a môžeme zmysluplne pomáhať tým, ktorí to potrebujú!


Autor: Linka detskej istoty, n.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *