Kategórie
Tlačové správy

Nová grantová schéma SAV uľahčí návrat rodičov z materskej alebo rodičovskej dovolenky

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (P SAV) prichádza s jedinečnou grantovou schémou, ktorá má uľahčiť reintegráciu vedeckých pracovníčok po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do vedeckého života. Žiadateľky môžu získať až 5 000 € na riešenie svojich vedeckých projektov trvajúcich 1 rok. Najbližšia výzva bude vyhlásená 1. februára 2023 a riešenie prvých projektov bude spustené k 1. júlu 2023.

Zosúlaďovanie pracovného a súkromného života po vyčerpaní materskej alebo rodičovskej dovolenky býva jednou z najväčších výziev, s ktorými sa pracujúce matky stretávajú. Zároveň, vynechanie niekoľkých rokov praxe v oblasti vedy a výskumu kvôli materským povinnostiam môže výrazne znevýhodniť mladé vedkyne oproti ich mužským rovesníkom. Zatiaľ čo sa ženy – vedkyne venujú starostlivosti o deti, ich mužskí kolegovia napredujú vo výskume a v publikačnej činnosti, čo zvyšuje aj ich príležitosti na zisk ďalších vedeckých grantov.

P SAV preto na svojom decembrovom zasadnutí schválilo štatút Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky. Nová grantová schéma je súčasťou realizácie opatrení Plánu rodovej rovnosti SAV (2021 – 2024).

„Aj keď v oficiálnom znení štatútu návratovej projektovej schémy pre zjednodušenie používame iba ženský tvar podstatných mien ako napríklad žiadateľka či pracovníčka, nechceme tým mužov nijakým spôsobom diskvalifikovať. O financovanie môžu žiadať rovnako matky aj otcovia, podmienkou je, aby na materskej alebo rodičovskej dovolenke strávili minimálne 12 mesiacov,“ zdôrazňuje členka P SAV a iniciátorka návratovej schémy prof. Ľubica Lacinová.

Výzva na podávanie projektových návrhov sa bude vypisovať dvakrát ročne, a to vždy 1. februára a 1. augusta bežného roku. Prihlásené projekty bude vyberať Komisia SAV pre rovnosť príležitostí, ktorá je poradným orgánom Predsedníctva SAV. Komisiu tvoria zástupcovia a zástupkyne všetkých troch vedných oddelení SAV.

„Projekty budeme vyberať podľa kvality a priorít SAV. Výsledný výber bude schvaľovať Predsedníctvo SAV. V každej výzve bude financovaných najviac 5 projektov,“ dopĺňa člen P SAV a predseda Komisie SAV pre rovnosť príležitostí dr. Róbert Karul.

Celé znenie štatútu návratovej schémy je dostupné na webovej stránke SAV v časti Dokumenty.


Autor: SAV.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *