Kategórie
Tlačové správy

Slovensko začína čerpať nové eurofondy

Prvé výzvy z takmer 13-miliardového balíka pôjdu na rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov.

Dobrá správa pre Slovensko – začíname čerpať z takmer 13-miliardového balíka nových eurofondov. Európska komisia totiž uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) tak získalo na ním riadený hlavný eurofondový program – Program Slovensko – a dva programy Interreg spolu 189,4 milióna eur. Znamená to, že už čoskoro môžeme z nových eurofondov vyhlásiť prvé výzvy.

„Nové eurofondy sú pre Slovensko obrovskou príležitosťou, ako posunúť našu krajinu vpred, ako zásadne zlepšiť životy ľudí a stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej Európy. Už sme to ako krajina raz dokázali a som presvedčená, že máme na to, aby sme sa ním opäť stali. Nové eurofondy budeme investovať tak, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali dobre platenú prácu, fungujúce služby a európsku kvalitu života. Pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou budú len v dynamických inovatívnych odvetviach – preto budeme oveľa viac investovať do vedy, výskumu a inovácií. Spolu sme na to určili takmer 2 miliardy eur,“ uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Európska komisia schválila štyri programy politiky súdržnosti pre nové programové obdobie: Program Slovensko, program Interreg Slovensko-Česko a Interreg Slovensko-Rakúsko (spolu zálohové platby vo výške 189,4 milióna eur), ktoré riadi MIRRI SR, a tiež Program Interact (900 000 eur) v gescii Bratislavského samosprávneho kraja. Schválené zálohové platby znamenajú, že sa môžu začať uhrádzať výdavky na projekty v novom programovom období.

„Už čoskoro vyhlásime z Programu Slovensko prvé výzvy – podpora pôjde do školskej a športovej infraštruktúry, rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov,“ vymenovala Remišová.

Medzi prvými budú tiež podporené projekty z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky v regiónoch prechádzajúcich na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

„Program Slovensko je najväčšou reformou eurofondov v histórii Slovenska. Nové eurofondy, z ktorých na lepší život na Slovensku môžeme využiť takmer 13 miliárd eur, sú bez zbytočnej byrokracie, jednoduchšie a transparentnejšie. Poučili sme sa zo zlého nastavenia, ktoré sme zdedili po bývalých vládach a nové eurofondy sme úplne zreformovali. Šesť doterajších operačných programov sme nahradili jediným Programom Slovensko, s jednotnou metodikou aj pravidlami, počet administratívnych orgánov sme okresali o dve tretiny. Navyše, kontrolu verejného obstarávania, ktoré bývalo veľakrát najproblematickejšou časťou realizácie projektov, bude po novom vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie,“ zdôraznila ministerka investícií.

Najväčšia časť investícií je v Programe Slovensko určená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov (722 mil. eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 mil. eur).

Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov – určených je na to takmer 1,9 mld. eur.

Významná časť nových eurofondov pôjde aj na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest II. a III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur), ale aj do výstavby kanalizácií a vodovodov (668 mil. eur).

„Tieto oblasti sú pre Slovensko mimoriadne dôležité – chceme splatiť investičné dlhy, ktoré predchádzajúce vlády neriešili. Že sme si tieto národné investičné priority v Bruseli obhájili, znamená pre našu krajinu veľké víťazstvo,“ dodala Remišová.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *