Kategórie
Tlačové správy

Z eurofondov rozvíjame dobré vzťahy so susedmi

Na spoločné projekty s Rakúskom pôjde 69 miliónov eur.

Podporujeme lepší život a spoluprácu v pohraničí Slovenska a Rakúska. Európska komisia schválila posledný z programov cezhraničnej spolupráce, Interreg Slovensko – Rakúsko. Z jeho celkového rozpočtu viac ako 69 miliónov eur podporíme projekty, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí v pohraničí, pomôžu rozvíjať cestovný ruch a zlepšia susedskú spoluprácu.

„Dobré vzťahy so susedmi sú najmä v časoch kríz, ktorým čelíme, kľúčovým predpokladom pre udržanie prosperity a mieru v Európe. Práve podpore dobrých susedských vzťahov sú venované eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Som rada, že Európska komisia nám schválila aj posledný z pätice Interregov. Po programe s Českom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou máme od Komisie schválený tiež program určený na rozvoj slovensko-rakúskeho pohraničia,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Cieľom programu Interreg SK-AT je podporovať susedskú spoluprácu na oboch stranách hranice, chrániť prírodné bohatstvo a pomáhať pri zmierňovaní dopadov klimatickej zmeny, rozvíjať udržateľný turistický ruch a prinášať inovatívne riešenia pre lepší život ľudí v pohraničí. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktoré tento program riadi, vyhlási prvé výzvy na jar 2023. Na slovenskej strane program Interreg SK-AT zahŕňa Bratislavský a Trnavský kraj. Na rakúskej strane patrí do programu mesto Viedeň a regióny Burgenland a Dolné Rakúsko.

„Z rozpočtu 69 miliónov eur budeme spolu s našimi rakúskymi partnermi podporovať najmä také projekty, ktoré prinesú komplexné riešenia a služby pre lepší život ľudí v pohraničí. Veľmi dobrým príkladom takejto spolupráce je projekt Nutriaging – Podporujeme zdravé starnutie!, do ktorého sa zapojili odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity vo Viedni s cieľom zlepšiť výživu a povedomie o zdraví u seniorov. Vďaka projektu sme pomohli vybudovať dve nové špičkové laboratóriá a získané poznatky sa využívajú na vzdelávanie zdravotníkov aj verejnosti, pre ktorú sú organizované rôzne podujatia na tému zdravého starnutia,“ priblížila Remišová.

Za pozornosť stojí tiež ďalší inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v rakúskom Sankt Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov. Jeho výsledkom je vznik medicínskeho Centra aktívneho starnutia v Bratislave, ktoré slúži od roku 2021 slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum. Zároveň sa v rámci projektu skúmajú mechanizmy procesu starnutia a účinky vzdelávania.

„V novom programovom období celkovo opúšťame doterajšie nastavenie Interregov, z ktorých sa veľakrát stavali zbytočné rozhľadne alebo sa betónovali námestíčka. Naším cieľom je priniesť do pohraničných regiónov európsku kvalitu života a priniesť užitočné inovatívne projekty pre ľudí,“ zdôraznila vicepremiérka.

Hlavné oblasti podpory v programe Interreg SK-AT v novom programovom období:

  1. Inovatívnejšie pohraničie
  2. Zelenšie pohraničie
  3. Sociálnejšie pohraničie
  4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

Novinkou je Fond malých projektov, ktorý bude spravovať regionálna agentúra Dolného Rakúska – NÖ.Regional GmbH.

„S Rakúskom nás spája nielen niekdajšia spoločná história, ale aj veľká snaha spoločne chrániť naše prírodné bohatstvo. Popri ochrane vzácnej prírody v povodí Dunaja chceme pokračovať v podpore environmentálnej výchovy a ekoturizmu. Spoločnými silami budeme ďalej rozvíjať projekty v oblasti sociálnej pomoci, ktoré sa venujú napríklad zvýšeniu kvality života seniorov a podporíme aj zavádzanie inovácií. Nový Fond malých projektov bude slúžiť najmä na propagáciu menších podujatí na oboch stranách hranice,“ doplnila ministerka Remišová.

V rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT bolo v programovom období 2014 – 2020 podporených spolu 46 projektov. Okrem už spomenutých projektov zameraných na zdravie seniorov ide napríklad aj o tieto projekty:

  • Projekt cezhraničnej spolupráce Alpsko-karpatský riečny koridor, v rámci ktorého sa navracia prirodzený tok rieke Rudava (podpora 1,8 mil. eur). Bratislavské regionálne ochranárske združenie obnovuje brehy a koryto na 2,2 km dlhom úseku Rudavy. Hlavný partner projektu – Národný park Donau-Auen robí podobné opatrenia na prítokoch Dunaja tečúcich z Álp. Ochranári z oboch krajín tým zlepšujú podmienky pre migráciu živočíchov medzi Alpami a Karpatmi.
  • Na vzdelávanie o význame biodiverzity bude slúžiť Ekocentrum Čunovo (podpora 4,7 mil. eur), ktoré vznikne v kaštieli v Čunove po jeho rekonštrukcii. Určené je nielen pre žiakov zo Slovenska, ale i pre návštevníkov, napríklad z Rakúska a Maďarska.
  • K rozvoju zelenej mobility prispel projekt cyklomosta Vysomarch (podpora 5,2 mil. eur). V poradí už druhý cyklomost cez rieku Morava od mája tohto roka prepája Slovensko a Rakúsko cez obce Vysoká pri Morave a Marchegg.
Cyklomost Vysomarch
Cyklomost Vysomarch.

Interreg SK-AT je jedným z 5 programov cezhraničnej spolupráce Interreg, ktoré sú dôležitým nástrojom na podporu pohraničných regiónov.

Z nového programu s Poľskom, ktorý má rozpočet 130 miliónov eur, vyhlásime prvé výzvy už na prelome rokov. Podpora pôjde napríklad na rozvoj lepšieho prepojenia pohraničia cestami a cyklocestami, či na ochranu prírody a rozvoj šetrného cestovného ruchu v Tatrách, Pieninách či Poloninách.

Z cezhraničnej spolupráce s Českom s celkovým rozpočtom 107 miliónov eur sú prvé výzvy v pláne na jar 2023 a podporia adaptáciu na zmenu klímy, ochranu životného prostredia či prevenciu rizika prírodných katastrof.

Prvá výzva z programu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, ktorý má rozpočet 161 miliónov eur, bude vyhlásená začiatkom budúceho roka a zameria sa na ochranu prírodného bohatstva a miestneho kultúrneho a historického dedičstva.

Z rozpočtu na cezhraničnú spoluprácu Slovenska, Maďarska, RumunskaUkrajiny v rámci programu NEXT sa za 73 miliónov eur podporia projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-ukrajinskom pohraničí. Prvé výzvy budú vyhlásené v závislosti od vývoja na Ukrajine, pravdepodobne v druhom polroku budúceho roka. Venované budú sociálnym projektom, rozvoju turizmu aj ochrane prírody.

Okrem programov cezhraničnej spolupráce máme tiež už schválený hlavný eurofondový program – Program Slovensko, z ktorého môžeme využiť takmer 13 miliárd eur.

„Slovensko je medzi prvými šiestimi štátmi EÚ, ktoré majú kompletne schválené programovanie na nové eurofondové obdobie. Je to veľký úspech a vďaka kvalitnému investičnému plánu, ktorý sme pripravili so stovkami odborníkov, zástupcami samospráv, mimovládkami či zamestnávateľmi, má naša krajina príležitosť zaradiť sa medzi inovačných lídrov v rámci celej EÚ. Len nové inovatívne odvetvia totiž ľuďom na Slovensku zabezpečia kvalitné a dobre platené pracovné miesta. Je to výzva, v ktorej, som presvedčená, obstojíme,“ dodala vicepremiérka Remišová.


Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Z eurofondov rozvíjame dobré vzťahy so susedmi”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *