Kategórie
Tlačové správy

MIRRI SR otvára možnosti pre širšiu konkurenciu v IT službách dostupných pre všetkých

Flexibilné a transparentné zadávanie IT zákaziek pre všetkých verejných obstarávateľov zaistí centrálny dynamický nákupný systém.

Ľahšie obstarávanie IT služieb pre štát a verejnú správu prinesie nový centrálny dynamický nákupný systém (DNS). Zjednodušenie postupu verejného obstarávania pre oblasť IT presadilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako hlavný koordinátor informačno-komunikačných technológií štátu. Vďaka tejto novinke môžu prostredníctvom DNS zadávať čiastkové zákazky okrem výkonných orgánov SR aj obce, kraje a právnické osoby založené alebo zriadené štátom.

Prioritou ministerstva informatizácie sú profesionálne, kvalitné a transparentné IT služby dostupné pre všetkých. Cieľom je, aby verejní obstarávatelia – od ministerstiev, štátnych inštitúcií až po samosprávy mali pri verejnom obstarávaní informačných technológií rovnaké podmienky, aké sú už roky bežné v súkromnom sektore.

V praxi to znamená, že svoje reálne požiadavky na IT expertov budú organizácie konkretizovať až v čiastkových zákazkách, teda v čase, keď ich budú presne poznať. Budú pritom môcť čerpať zo širokého spektra IT odborníkov od projektových manažérov, manažérov kybernetickej bezpečnosti, IT architektov, analytikov, konzultantov, až po UX/UI dizajnérov, programátorov a testerov.

Dynamický nákupný systém vo všeobecnosti zjednodušuje opakované nákupy bežne dostupných tovarov a služieb, napríklad softvéru a hardvéru; a s nimi súvisiacich služieb. Umožňuje uskutočniť bežné nákupy veľmi flexibilne podľa aktuálnych potrieb. Jednou z výhod je otvorenosť DNS počas jeho trvania. V prípade MIRRI SR to znamená, že kedykoľvek počas 48 mesiacov trvania systému môžu záujemcovia požiadať o zaradenie do systému. Ak splnia podmienky účasti, ministerstvo informatizácie ich bude bezodkladne informovať o zaradení a budú sa môcť zapojiť už do najbližšej čiastkovej zákazky, o ktorej budú automaticky elektronicky informovaní.

Na dnešnom IT trhu pôsobí množstvo malých a stredných podnikateľov, ktorí disponujú vynikajúcim know-how, ale udržujú svoje firmy štíhle, zamerané na potreby svojich zákazníkov. Podmienky účasti v DNS ministerstva umožnia týmto veľmi efektívnym firmám zapojiť sa do IT zákaziek štátnej a verejnej správy. Stačí splniť štandardné podmienky tzv. osobného postavenia (napr. nesmie mať nedoplatky na daniach a poistnom) a preukázať odbornú spôsobilosť zoznamom poskytnutých IT služieb v súhrnnej hodnote minimálne 60 000 eur bez DPH za uplynulé 4 roky.

Aby sme týmto malým firmám pomohli prekonať úvodné obavy z procesov verejného obstarávania, pripravilo MIRRI SR už tento piatok 9. decembra o 9.00 h krátke online školenie o DNS cez platformu Teams. Školenie je otvorené, bez nutnosti registrácie, pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom ako DNS fungujú a ako sa do nich jednoducho prihlasovať.

Do DNS sa však môžu zaregistrovať aj veľkí dodávatelia – zapojenie do čiastkových výziev im môže pomôcť zlepšiť využitie IT expertov počas obdobia nižšej vyťaženosti medzi väčšími zákazkami.

Komunikácia so záujemcami o zaradenie do DNS sa uskutoční na elektronickej platforme systému EVO, kde sa na odkaze Úradu pre verejné obstarávanie dajú získať aj kompletné informácie o tomto centrálnom obstarávaní.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *