Kategórie
Tlačové správy

Ak nebude ministerstvo riešiť situáciu žiakov z vylúčených komunít, hrozia nám pokuty

Slovensko čelí problému nesprávneho zaraďovania žiakov z vylúčených komunít do špeciálnych škôl a umelého vytvárania segregovaných tried.

Upozorňuje nás na to Štátna školská inšpekcia, ale aj Európska komisia cez infringement. Pokiaľ by Slovensko situáciu neriešilo, hrozia mu finančné pokuty. Podpredseda SaS Branislav Gröhling hovorí o 4 krokoch, ktoré by ministerstvo školstva malo urobiť, ako aj o opatreniach, ktoré ministerstvo už zaviedlo.

Novela školského zákona obsahuje definíciu segregácie, pomoc s ranou starostlivosťou detí z vylúčených komunít vo veku 0 až 6 rokov, monitorovanie segregácie na školách či katalóg podporných opatrení. To sú opatrenia, ktoré by malo ministerstvo školstva prijať s cieľom pomôcť žiakom z vylúčených komunít, znížiť segregáciu v školstve a predísť problémom s infringementom od Európskej komisie. Posledné tri opatrenia sú tiež súčasťou Plánu obnovy. Podľa harmonogramu mali byť realizované v období od jesene do zimy 2022.

„Každé dieťa bez ohľadu na pôvod by malo dostať čo najlepšie vzdelanie. Na to sa zameriavali aj projekty, ktoré sme na ministerstve realizovali, ale aj opatrenia, ktoré nás ešte len čakajú. Za najdôležitejšie opatrenie považujem hlavne pomoc s ranou starostlivosťou detí z vylúčených komunít do 6 rokov,“ hovorí Branislav Gröhling.

„Z Plánu obnovy je na túto iniciatívu vyčlenených 6 miliónov eur. Cieľom je pracovať s deťmi z vylúčených komunít so zapojením ich rodičov do tohto procesu, aby deti dostali dobré základy už doma, v rodine a prišli lepšie pripravené do školy,“ vysvetľuje Branislav Gröhling.

Projekt sa mal pôvodne spustiť v septembri 2022.

Ďalším kľúčovým opatrením je podľa Gröhling aj schválenie takzvaného Katalógu podporných opatrení. Ide o návrh zákona, ktorý prináša systém, ako v školách pomáhať žiakom s nadaním, ale aj so znevýhodnením. Zákon zároveň určuje, na aký typ pomoci bude mať každý žiak zo zákona nárok, a bol sprevádzaný návrhom na zvýšenie počtu asistentov na 18 000 a na automatické prideľovanie asistentov aj odborníkov do škôl. Predošlé vedenie ministerstva zákon pripravilo a predložilo do pripomienkového konania. Termín jeho schválenia je podľa harmonogramu Plánu obnovy koniec december 2022.

Medzi opatrenia, ktoré ministerstvo školstva zaviedlo ešte počas vedenia Branislava Gröhlinga, patrí prijatie Stratégie inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní, povinná materská škola od 5 rokov, Manuál desegregácie, reforma obsahu vzdelávania, zakomponovanie desegregácie do Plánu obnovy, ale aj pravidlá na zníženie opakovania ročníka.

Ministerstvo školstva v lete 2021 po prvýkrát pripravilo pravidlá, ako majú školy predchádzať prepadávaniu. Medzi ne patrila pomoc žiakovi zo strany poradne či školského psychológa, no najmä projekt doučovania Spolu múdrejší, do ktorého sa zapojili desiatky tisíc detí. Výsledky vidno už v údajoch zo septembra 2022. Zatiaľ čo bežne opakuje ročník 10 – 11 000 žiakov, tento rok toto číslo kleslo na 8 000. Pred pandémiou tak opakovalo ročník 2,5 % detí, a po nej 1,8 %.

„Veľmi ma teší, že tieto opatrenia a intenzívna podpora škôl zabrali. Je to však len začiatok. Cieľom každého z nás by malo byť, aby každé dieťa v škole uspelo, bez ohľadu na to, z akých podmienok pochádza. Iba tak dokážeme pomôcť mnohým deťom dostať sa zo začarovaného kruhu generačnej chudoby,“ dodáva Gröhling.

Ministerstvo školstva tiež pripravilo v minulosti viacero projektov zameraných na pomoc žiakom z vylúčených komunít. Medzi ne patrilo preplácanie ŠKD pre týchto žiakov, zavedenie pozície pomocných vychovávateľov či zdravotných sestier, doučovanie, ale aj vzdelávanie učiteľov v rómskom jazyku.


Autor: SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *