Kategórie
Tlačové správy

Trnavčania môžu tráviť voľný čas opäť o niečo príjemnejšie

Projekt Dvory obnoví vnútrobloky medzi panelákmi na Hospodárskej ulici. Medzi ulicami Andreja Sládkoviča a Študentská vyrastú zóny, kde môžu stráviť príjemný čas deti aj dospelí.

Trnava pokračuje v skrášľovaní miest, ktoré obyvateľom ponúknu možnosť na trávenie voľného času. Vo vnútroblokoch medzi bytovými domami na Hospodárskej ulici (medzi ulicami Študentská a Andreja Sládkoviča) vyrastú funkčné miesta, ktoré poslúžia k zlepšeniu využívania verejného priestoru. Projekt Dvory má nadviazať na už zrealizovanú časť obnovy vnútroblokov na Hospodárskej ulici z pred dvoch rokov. Séria vnútroblokov má v konečnom dôsledku vytvárať jeden harmonický celok, ktorý prinesie obyvateľom Trnavy obnovu chodníkov a komunikácií, zelene a drobnej architektúry v bezprostrednej blízkosti ich domovov.

Zachovanie pôvodných prvkov a zelene

Bytové domy na Hospodárskej ulici boli postavené v 60. rokoch minulého storočia, od tej doby sa však vzhľad sídliska príliš nemenil. Existujúce dopravné komunikácie majú povrch prevažne degradovaný, chýbajú bezbariérové prvky a počty parkovacích miest, ich veľkosť a prístupnosť nie sú dostatočné. V nevyhovujúcom stave sú aj pozostatky detských ihrísk a priestory na posedenie, verejné osvetlenie či možnosti zberu a separovania odpadu.

Nový projekt prinesie rekonštrukciu verejných komunikácií, výsadbu zelene a možnosti voľnočasových aktivít, ktoré dodajú sídlisku nový moderný vzhľad, avšak so zachovaním prvkov typických pre túto časť mesta. Myšlienkou riešenia je totiž evokovať poľnohospodársku krajinu a zasadiť to do celkového rázu priestoru – čo korešponduje s názvom Hospodárska ulica. Vo veľkej miere bude nový priestor využívať prírodné materiály a farby evokujúce malé políčka pestovaných plodín v rôznych tvaroch. Ďalším prvkom, ktorý bude jednotlivé vnútrobloky prepájať, je drevený hranol, ktorý má nádych histórie a pripomína život spojený s prírodou. Jeho motív sa bude objavovať na rôznych prvkoch plánovanej rekonštrukcie (lavičky, ihriská).

Obnova povedie k sfunkčneniu sídliska

Na miestach príde k výmene povrchov parkovísk a ciest, pribudnú aj nové parkovacie miesta či dopravné značenie. Na základe projektového plánu dôjde k výsadbe drevín, ktoré spríjemnia prostredie na trávenie voľného času. Možnosti voľnočasových aktivít sa okrem toho rozšíria aj o prvky pre aktívny oddych. Obyvatelia sa tak môžu tešiť na upravené ihriská pri mladšie aj staršie deti a streetworkoutové ihrisko na posilňovanie celého tela. Vďaka osadeniu lavičiek v obklopení zelených listnatých stromov a záhonov kvetov vzniknú aj miesta na chvíle oddychu pre mladších aj starších obyvateľov. Výsadba novej zelene zároveň prispeje k vodozádržným opatreniam, čím sa zníži prehrievanie povrchu miest.

Po vzore ostatných trnavských sídlisk tiež dôjde aj k rekonštrukcii zariadení na separovanie odpadu a zvýšenie ich kapacity, a to prostredníctvom polopodzemných kontajnerov. S novou rekonštrukciou by mal vzrásť aj pocit bezpečnosti obyvateľov. V danom priestore sa totiž obnoví aj verejné osvetlenie a tiež sa na strategických miestach urobí predpríprava na neskoršie osadenie bezpečnostných kamier.

Práce sa už rozbehli

Prvá časť projektu – objekty Dvor 1 a Dvor 2 sa začali rekonštruovať 2. novembra 2022. Stavebné práce majú trvať tri mesiace.

„Obyvateľov tejto lokality sme prostredníctvom letákov na vchodoch aj cez naše online informačné kanály informovali o pripravovaných zmenách. Prestavba vnútroblokov prinesie aj dočasné obmedzenia, rezidentov preto prosíme o trpezlivosť a veríme, že nová podoba dvorov prekoná ich očakávania a vynahradí spôsobené nepohodlie. Výsledok bude moderný, funkčný i estetický, a pozdvihne tieto priestory na úplne inú úroveň,“ hovorí Dušan Béreš, vedúci odboru investičnej výstavy Mestského úradu v Trnave.

O realizáciu projektu sa postará spoločnosť INGDOP s.r.o., organizačná zložka, ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže, ktorú vyhlásilo Mesto Trnava. Stavebná spoločnosť so sídlom v Žiline dlhodobo pôsobí na trhu so zameraním na realizáciu dopravných, vodohospodárskych stavieb v celej Slovenskej republike a Českej republike. Spoločnosť INGDOP od začiatku svojho pôsobenia v roku 1994 realizovala mnoho úspešných projektov v Česku a na Slovensku. Patria medzi nich aj rekonštrukcie verejných priestorov, napríklad Hviezdoslavovho námestia v Bratislave v roku 2002, stavebné úpravy pešej zóny Piešťany v roku 2006, rekonštrukcia parkoviska, prístupovej cesty a chodníkov, SNP č. 7 až 11 a SNP 121/1, 2, 3 a SNP 122/4, 5 Trenčianske Teplice v roku 2018 alebo autobusovej stanice Piešťany v roku 2021, ako aj ďalšie revitalizácie centier miest a obcí či realizácie dopravných pozemných alebo železničných stavieb.

Foto:

Projekt Dvory obnoví vnútrobloky
Projekt Dvory obnoví vnútrobloky.
Zdroj: Mesto Trnava.
Projekt Dvory obnoví vnútrobloky
Projekt Dvory obnoví vnútrobloky.
Zdroj: Mesto Trnava.
Vizualizácia (Dvor 1)
Vizualizácia (Dvor 1).
Zdroj: Spoločnosť INGDOP.
Vizualizácia (Dvor 2)
Vizualizácia (Dvor 2).
Zdroj: Spoločnosť INGDOP.

Správu dodala Kristína Krupová z PRime time.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *