Kategórie
Tlačové správy

Iniciatíva Sadíme budúcnosť slávi svoj prvý rok

Dobrovoľníci z rôznych kútov Slovenska vysádzajú stromy všade tam, kde je to potrebné.

Sadíme budúcnosť

Prinavracať stromy do miest a otvorenej krajiny, ktorá je najviac poznačená ľudskou činnosťou, je cieľom iniciatívy Sadíme budúcnosť, ktorú už rok organizuje Nadácia Ekopolis. Túto jeseň program podporuje 21 projektov z rôznych lokalít v hodnote viac ako 55 tisíc eur. Vďaka webovému portálu Sadíme budúcnosť zároveň vzniká výnimočná databáza výsadieb na Slovensku.

Sadíme budúcnosť ponúka možnosť komunitám získať prostriedky a aktívne sa zapájať do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy. Môžu tak ovplyvniť miesto, kde žijú i jeho stav na dlhé roky.

„V jesennom grantovom kole sme podporili viac ako 20 projektov, ktorých tvorcami sú aktívni občania a dobrovoľníci. Je to pestrá paleta najrôznejších výsadieb v miestach na Slovensku, kde je zelená infraštruktúra narušená, alebo chýba,“ približuje programová manažérka iniciatívy Patrícia Krausová.

Medzi podporenými sú jednotlivci, občianske združenia, zástupcovia miest a obcí, ako aj základné školy či domovy sociálnych služieb.

1. výročie projektu Sadíme budúcnosť

Jesenné výsadby sa začali realizovať začiatkom októbra.

„Prvé výročie, symbolicky na Deň stromov, sme oslávili výsadbou vo Zvolene, v historickej lokalite Židovský cintorín. Stretli sme sa so zástupcami mesta Zvolen, členom židovskej obce a dobrovoľníkmi z firmy GLS, ktorá je generálnym partnerom celej iniciatívy. Ruku k dielu priložili aj herci z Divadla J. G. Tajovského, ktorý počas letného festivalu vyzbierali príspevok do Sadíme budúcnosť. Spojenie a spolupráca firemného, neziskového a umeleckého sveta je ukážkou toho, ako veci môžu fungovať,“ dopĺňa Krausová.

Výsadby naprieč Slovenskom

V rámci aktuálnej jesennej výzvy sa už podarilo zrealizovať väčšinu podporených výsadieb.

„Z nadácie Ekopolis sa snažíme, aby sme mohli byť pri výsadbách spolu s miestnymi. Chceme byť nápomocní, poskytnúť im rady a prepájať ich s odborníkmi. Sú však aj takí, ktorí sa stromom venujú dlhé roky a vždy sa niečo nové naučíme aj my,“ uzatvára Krausová.

Organizátori iniciatívy zároveň prízvukujú, že rovnocennou časťou projektu je i dlhodobá povýsadbová starostlivosť, na ktorú kladú veľký dôraz už pri samotnom výbere v grantovom kole.

Medzi podporené lokality patrí Bošáca, kde miestni vysadili 65 sliviek tradičných odrôd v novom ovocnom sade, aby podporili svoju tradíciu ovocinárstva v regióne. Výnimočnou výsadbou sa hrdí aj občianske združenie Ochrana prírody Žitava vo Vrábľoch, ktoré vysadilo alej stromov priamo v poľnohospodárskej krajine. Tá bude slúžiť ako vetrolam proti erózii, ako aj vhodný úkryt pre živočíchy na otvorenom poli a podporí biodiverzitu v oblasti. Projekt, ktorý prepája komunity sa podaril v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici – tu s výsadbou pomáhali žiaci základnej školy aj Barani, mládežnícky hokejový klub Michala Hadzuša. Učitelia z Cirkevnej spojenej školy si spolu so svojimi žiakmi založili nový ovocný sad, ktorý má slúžiť na výučbu, trávenie voľného času a ovocie v budúcnosti využije aj školská jedáleň.

„Pre iniciatívu je kľúčová podpora generálneho partnera spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. a k jej rozvoju významne prispievajú hlavní partneri Nadácia VSE a Slovnaft a.s. Aj túto jeseň ďakujeme a držíme palce najmä aktívnym občanom, ktorí výsadbové projekty realizujú v lokalitách naprieč Slovenskom,“ uzatvára Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Výsadby podporili Kaufland, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nespresso, Východoslovenská energetika Holding a.s., Green Print, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia , L’Oréal. Na výsadby boli tiež použité zdroje súkromných darcov.

Celkovo program doteraz podporil výsadbu približne 2 000 stromov vo viac ako 30 lokalitách po celom Slovensku za účasti zhruba tisícky dobrovoľníkov. Takýmto spôsobom chce program podporiť napĺňanie cieľa Európskej komisie vysadiť v EÚ do konca roka 2030 aspoň 3 miliardy stromov.

Foto:

Bošáca
Bošáca.
Vráble
Vráble.

O programe Sadíme budúcnosť:

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam, kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

Autor: Nadácia Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *