Kategórie
Tlačové správy

Taylor Wessing úspešná pri ochrane práv redaktorov RTVS

27. 10. 2022 bolo Okresným súdom Bratislava III vyhlásené prelomové rozhodnutie v oblasti pracovného práva s presahom na otázky redakčnej slobody v masmédiách.

Súd rozhodol, že naši klienti, bývalí redaktori televízneho spravodajstva RTVS (Matúš Baňovič, Kristián Čekovský, Matúš Dávid a Jana Alexová) boli v RTVS po celú dobu ich pôsobenia zamestnaní v zmysle Zákonníka práce, aj keď mali formálne uzatvorené iné než pracovné zmluvy. Ich náhle ukončenie spolupráce vtedajším vedením RTVS ešte v roku 2018 tak bolo neplatným skončením ich pracovného pomeru. Klientom súd priznal aj nárok na náhradu mzdy ako formu odškodnenia za uvedený nezákonný postup.

Partnerka advokátskej kancelárie Taylor Wessing Andrea Čupeľová:

„Sme radi, že súd sa podľa skráteného ústneho odôvodnenia rozsudku stotožnil s našimi argumentmi, ktorými sme preukazovali, že takéto zneužitie práva jednoducho nemá oporu v právnom poriadku. Naopak, ústredný argument RTVS o nedostatočných prostriedkoch na plnohodnotné zamestnanie všetkých dlhoročných redaktorov, ktorí prácu redaktora dennodenne vykonávajú úplne rovnakým spôsobom ako interní redaktori nie je z pohľadu súdu legitímny. Súd dôsledne posúdil osobitné okolnosti daných vzťahov a podľa nášho názoru spravodlivo a právne správne aplikoval ustanovenia závislej práce na dané vzťahy. Čo je najdôležitejšie, neskĺzol k jednoduchému riešeniu, ktorým by celkom jasne bolo zamietnutie našej žaloby s ohľadom na formalistické posúdenie daných vzťahov ako obchodnoprávnej spolupráce.“

Advokát kancelárie Taylor Wessing Tomáš Grell uvádza:

„Napriek tomu, že nemáme zatiaľ k dispozícii písomné vyhotovenie rozsudku a rozsudok bude možné ešte napadnúť odvolaním, dnešný úspech je dôležitý. Veríme, že satisfakcia, ktorej sa naši klienti dočkali po niekoľkoročnom spore, predznamenáva jeho finálne ukončenie. V neposlednom rade veríme, že povedie aj k zákonnému nastaveniu zmluvnej spolupráce v obdobných prípadoch nielen na pôde samotnej RTVS, ale aj naprieč celým segmentom masmédií či v iných odvetviach tak, aby nedochádzalo k obdobným nezákonným praktikám zo strany faktických zamestnávateľov. Ako nadšenci pracovného práva sa v našej advokátskej kancelárii tešíme, že sme od počiatku mali plnú dôveru našich klientov a aj vďaka ich vytrvalosti a trpezlivosti sme hrali aktívnu rolu pri tomto významnom rozhodnutí.“

V tomto konkrétnom prípade je rozhodnutie súdu dôležité nielen ako možný precedens v oblasti nediskriminačného nastavenia pracovných vzťahov, ale aj z dôvodu, že poskytuje ochranu redaktorom pred svojvoľným prepustením, čím prispieva k ochrane redakčnej slobody a nezávislosti slovenských masmédií.


Autorka: Mag. Darina Škantárová, Taylor Wessing.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *