Kategórie
Tlačové správy

Velič predstavil svoj environmentálny tím

Tlačová správa kandidáta koalície strán ZA ĽUDÍ, KDH, SME RODINA a Maďarské fórum – Magyar Forum, na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, profesora Dušana Veliča, na ktorej predstavil členov svojho environmentálneho tímu a riešenia tém pre Zelený kraj.

Tím pre environmentalistiku Dušana Veliča, kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:

Liliana Rástocká – expertka na životné prostredie a udržateľné energie a šéfka tímu pre environmentálne témy strany ZA ĽUDÍ.

Tomáš Rideg – expert a konzultant profesora Veliča a strany ZA ĽUDÍ na azbestové záťaže.

„Postupne predstavujem svoje expertné tímy, dnes to je tím pre environmentálne témy a aj riešenia, ktoré v prípade môjho zvolenia za predsedu BSK, budeme od 1. dňa presadzovať.“

„Prvou prioritou je voda – fenomén, bez ktorého nevieme žiť, a v súvislosti s klimatickými zmenami potrebujeme zintenzívniť vodozádržné opatrenia, v mestách, na poliach aj lesoch, ktoré majú aj kladný vplyv na podzemnú vodu a stav studní. Súčasťou je záchrana Žitného ostrova, ktorý ohrozujeme vlastnou nečinnosťou, keďže sa na ňom nachádza najväčšia a najnebezpečnejšia skládka toxického odpadu, a to vo Vrakuni. Kvôli nečinnosti aj p. Drobu sme za minulých päť rokov prišli o ďalších 100 miliónov metrov kubických pitnej vody. Na župe chýba komplexný pohľad, a preto v prvých 100 dňoch na župe chceme vytvoriť Centrum pre adaptáciu na klimatickú krízu a energetické zmeny – CAKKEZ.“

„Ovzdušie je druhou prioritou, pretože na následky znečisteného ovzdušia zomrie na Slovensku ročne viac než 5 000 osôb. Chceme zaviesť skutočne integrovanú dopravu, kde treba redukovať počty áut v meste, a tým znížiť toxické exhaláty a prašnosť. Spojenou témou je spaľovanie pri vykurovaní, o to viac, že v energetickej kríze príde na rad aj drevo.“

„Treťou prioritou je zdravá pôda – udržanie vody, používanie hnojív a pesticídov. Súčasťou je aj biodiverzita.“

„Štvrtou prioritou je moderná odpadová politika, kde cirkulárna ekonomika je základom,“ otvoril tlačovú konferenciu profesor Dušan Velič.

Liliana Rástocká vysvetlila, že Centrum pre adaptáciu na klimatickú krízu a energetické zmeny – CAKKEZ, ktoré by s Dušanom Veličom zriadili na župe, bude zhromažďovať dáta na celokrajskej úrovni tak, aby centrum vedelo prinášať „best practices“ najlepšie riešenie a konzultovať ich s občanmi, inštitúciami aj podnikateľmi.

„V Bratislavskom kraji máme povinnosť zastaviť nebezpečné znečisťovanie podzemných vôd a ovzdušia. Musíme hľadať zdroje na odstránenie starých toxických skládok, znížiť smog z kúrenia, dopravy a zlepšiť tak kvalitu ovzdušia na úrovniach obcí, ulíc, štvrtí, ale aj jednotlivých domácností,“ dodala.

Medzinárodný expert na azbest, Tomáš Rideg, tvrdí, že nejde len o zatepľovanie budov, alebo zelené strechy, ale aj o zdravé budovy bez prítomnosti azbestu, pretože ten je veľmi nebezpečný, ak sa dostane do dýchacích ciest.

„Mám vypracovanú metodiku, ktorou môžeme pasportizovať budovy. Župa má priamo na starosti viac ako 50 stredných škôl, a keďže detský rýchly metabolizmus je citlivejší na azbest, školy budú prvými budovami, ktoré pilotne zmapujeme na azbest.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *