Kategórie
Osobné

O rodnom jazyku po slovensky

Keď dakto nevie ani správne prepísať (kopírovať) vety.

Na webovej stránke politickej strany Slovenská národná strana 14. 10. 2014 uverejnili v rubrike Názory článok „O jazyku rodnom po slovensky“, ktorý napísal Štefan Turek.

V článku lamentuje nad slovenčinou:

„Slovenský jazyk, ak som už ním začal, predsa nemôžu vyučovať takí učitelia, ktorí majú problém s gramatikou… “

Pritom sám chybne cituje z časopisu Svet športu.

Štefan Turek napísal (sic!):

„Ďalšia pozoruhodná myšlienka a potreba národnej hrdosti, vlastenectva, hlavne však rodiny sa objavila v ostatnom čísle slovenského časopisu Svet športu, v ktorom pod titulkom ‚Desatoro po slovensky?‘ autor okrem iného napísal: ‚Ak by platilo štvrté prikázanie- Cti otca svojho a matku svoju- aj v reálnom svete športu Štrbského Plesa, smelo by sme mohli spomínané prikázanie z Desatoro vynechať. Lenže mi si otcov, matky nectíme, dedovizeň zahadzujeme, zatajujeme a tak sa nielen štvrté prikázanie, ale desatoro vôbec, objavuje v rôznych variantoch skoro vo všetkých náboženstvách sveta.“

Keď už cituje, tak mohol aspoň správne skopírovať vety. Na stránke slovenského časopisu „Svet športu“ to bolo napísané takto:

„Ak by platilo štvrté prikázanie – Cti otca svojho a matku svoju – aj v reálnom svete športu Štrbského Plesa, smelo by sme mohli spomínané prikázanie z Desatoro vynechať. Lenže, my si otcov, matky nectíme, dedovizeň zahadzujeme, zatajujeme a tak sa nielen štvrté prikázanie, ale Desatoro vôbec, objavuje v rôznych variantoch skoro vo všetkých náboženstvách sveta.“

Lev Starew, autor článku „Desatoro po slovensky?“ predsa napísal gramaticky správne, že „my si otcov, matky nectíme“. Dokonca správne napísal slovo Desatoro s veľkým písmenom D. Pretože, ak máme na mysli desať prikázaní týkajúcich sa lásky k Bohu a k blížnemu, ktoré podľa podania Starého zákona (Starej zmluvy) dal Boh prostredníctvom Mojžiša Izraelitom, a ktoré prevzalo aj kresťanstvo, tak píšeme Desatoro s veľkým D.

Neskloňuje slovo Desatoro, ja by som skloňoval: „…smelo by sme mohli spomínané prikázanie z Desatora vynechať…“

Archív:

Štefan Turek: O jazyku rodnom po slovensky
Štefan Turek: O jazyku rodnom po slovensky.
Lev Starew: Desatoro po slovensky?
Lev Starew: Desatoro po slovensky?
Desatoro.

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *