Kategórie
Tlačové správy

Tretí pilier bude efektívnejší, nájomné bývanie transparentnejšie a ombudsman funkčnejší

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k dianiu v parlamente.

Efektívnejšie dôchodkové sporenie v treťom pilieri, zotrvanie verejného ochrancu práv vo funkcii až do vymenovania jeho nástupcu či v prípade nájomného bývania povinnosť zapisovať investičných partnerov či prenajímateľov do registra partnerov verejného sektora. Aj toto sú návrhy z dielne strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania.

Cieľom novely zákona o dôchodkovom sporení je zníženie poplatku za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu za jeden rok z maximálnej hodnoty 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku na maximálnu hodnotu 0,6 %.

„Jedným z vážnych problémov tretieho piliera, ktorý má negatívny vplyv na výšku dôchodkov, je nesprávne nastavenie výšky a štruktúry poplatkov. Našou novelou chceme dosiahnuť, aby bolo sporenie konečne atraktívnejšie. Neprimerane vysoké poplatky znižujeme na takú úroveň, aby sa sporenie v treťom pilieri konečne sporiteľom oplatilo. Zároveň týmto krokom zvyšujeme motiváciu Doplnkových dôchodkových spoločností lepšie zhodnocovať úspory sporiteľov,“ vysvetlil poslanec NR SR za SaS a jeden z predkladateľov návrhu Tomáš Lehotský.

Ako na neho nadviazal poslanec NR SR za SaS Peter Cmorej, „túto zmenu v treťom pilieri považujeme za dôležitú. Na jednej strane pomáha ľuďom pri zvyšovaní vlastného dôchodku a na druhej pomáha štátu v budúcnosti znížiť zaťaženie verejných financií.“

Aktuálnym problémom, ktorému čelíme, je aj dlhodobé neobsadenie postu verejného ochrancu práv. Do druhého čítania dnes poslanci posunuli aj návrh novely Ústavy SR, podľa ktorej má zostať ombudsman vo svojej funkcii až do momentu, keď bude zvolený nástupca.

„Bezprávie na takom dôležitom poste, ako je verejný ochranca práv, si nemôžeme dovoliť. Ide o ústavou garantovaný orgán, ktorý má pre ochranu právneho štátu obrovský význam, pritom je tento úrad už viac ako pol roka neobsadený a nefunkčný,“ upozornila poslankyňa NR SR za SaS Vladimíra Marcinková.

Do druhého čítania prešla aj novela zákona o štátnej podpore nájomného bývania z dielne SaS. Podporí sa ňou transparentnosť právnych vzťahov, ktoré v prípade nájomného bývania vznikajú.

„Všetky firmy, ktoré robia biznis so štátom, musia v registri partnerov verejného sektora odhaliť meno svojho skutočného vlastníka. Výnimku si pre firmy, ktoré podnikajú s nájomnými bytmi podporovanými štátom, vydobilo hnutie SME RODINA. Pritom realitný biznis je veľmi často využívaný na pranie špinavých peňazí či skrývanie majetku ľudí na sankčných zoznamoch. Neexistuje jediný dôvod, prečo by firmy, ktoré podnikajú s nájomnými bytmi, ktoré podporuje štát, nemali odhaliť svoju skutočnú vlastnícku štruktúru. Našou novelou túto povinnosť do zákona zakotvujeme,“ vysvetlil poslanec NR SR Tomáš Lehotský.

Dve novely si však poslanci parlamentu neosvojili a nebude sa o nich ďalej rokovať. Opätovne zablokovali návrh SaS na obmedzenie okruhu rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať v zmysle paragrafu 363 Trestného poriadku. Neúspešný bol aj návrh na zníženie DPH na služby spojené s podávaním jedál a nápojov na 10 percent, a teda nebude sa ani valorizovať spotrebná daň z liehu.

„Veľmi ma mrzí, že zvíťazilo politikárčenie pred reálnou pomocou gastro sektoru a ľuďom,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *